Administrerende direktør Truls Lystang i Grundfos Norge, kan rapportere om svært hyggelig utvikling for Grundfos Norge. Det norske selskapet i Grundfos konsernet, bidrar mer en noen gang til til veksten globalt i 2018.

Grundfos Norge bidrar sterkt til konsernets vekst

– Grundfos vinner globale markedsandeler og leverer rekordhøyt salg samtidig som vi fastholder vår solide inntjening. Grundfos Norge AS bidrar til den sterke vesten mer enn noen gang, sier selskapets Administrerende direktør Truls Lystang.

0

I 2018 steg netto omsetningen i Grundfos konsernet med 1,1 milliarder danske kroner sammenlignet med 2017.  Det vil si at Grundfos nådde det høyeste nivået noensinne på 26,7 milliarder DKK. Dette tilsvarer en salgsvekst på 6,6%. Resultatet før renter og skatt (EBIT) steg med 53 millioner DKK til 2.400 millioner DKK.

En lokal 5 års plan gir uttelling
– Vi leverte vårt beste resultat noen gang både på topp og bunn med to sifferet vekst.  Vi hadde spesielt sterk vekst innenfor industri og VVS segmentet, hvor vi har vi hatt en veldig god utvikling sammenlignet med alle andre markedstall, og vi har helt klart tatt markedsandeler, påpeker Lystang.

Selskapet har oppnådd den høyeste kunde – og medarbeidertilfredsheten i virksomhetens historie.

– Gode tilbakemeldinger fra kundene betyr mye og vi benytter anledningen til å takke for alle de gode og konstruktive tilbakemeldinger vi har fått på vår kundetilfredshetsundersøkelse. Dette hjelper oss til å bli en enda bedre leverandør og samarbeidsparter. Vi har i tillegg levert fortsatt god fremdrift på våre strategiske initiativer, spesielt innenfor digitalisering sier Lystang.

North West Europe
Lystang som også leder alle Grundfos konsernets salgsselskaper i Norden og Storbritannia kan forteller om sterk vekst på tvers av det store salgs area North West Europe Area, NWE Area.

– Det er det største salgs area og en viktig bidragsyter til konsernets sterke fremgang i Vest Europa med en vekst på 6,7%, hvor vi hadde en All time High i 5 av 6 selskaper. Som ansvarlig for mange av konsernets «hjemmemarkeder» er Lystang klar på at dette vil gi mange nye muligheter sammen med forpliktelser og forventinger om bidrag både i form av salgsvekst og utvikling av nye forretningsområder

Lystang forteller at markedet har vært med Grundfos og at selskapet har klart å utnytte dette bedre enn markedet generelt.
– Samtidig har vi god utvikling på nye strategiske områder innenfor VA og Industri. Vi drar nytte av den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger og teknologier innen vann og energieffektivitet. Vi er takknemlige for at våre kunder og samarbeidspartnere deler vår ambisjon om å bruke innovative og effektive løsninger, konkluderer Lystang.

Veien fremover
– Vi ser frem mot spennende tider med lansering av konsernets 2025 strategi i April hvor FN sine utviklingsmål SDG 6 og 13 og et enda sterkere fokus på vann og klima vil stå sentralt, forteller Lystang avslutningsvis.