Dag E. S. Gramstad, kommersiell direktør i Grundfos Norge, er fornøyd med resultatene av årets kundeundersøkelse.

Grundfos forbedrer kunde-tilfredsheten på alle parametere

Hvert år sender Grundfos ut en kundeundersøkelse som skal måle tilfredsheten blant deres kunder. Nå foreligger resultatene for 2019. – Vi er godt fornøyd med å se at vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre kundeopplevelsen bærer frukter.

0

I undersøkelsen regnes alt over 70 som godt og over 75 regnes som meget godt.  – Vi har økt tilfredshet opp til 77 fra 73 foregående år, kundelojalitet øker fra 83 til 85, opplevd kundeverdi øker fra 77 til 80 og brand image har økt fra 81 til 83, sier Dag E. S. Gramstad, kommersiell direktør i Grundfos Norge.

Gramstad er derfor godt fornøyd med resultatene av årets undersøkelse.

– Vi er godt fornøyd med å se at vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre kundeopplevelsen bærer frukter. Det å løfte seg både på tilfredshet, lojalitet, opplevd kundeverdi og merkevare er noe vi er veldig stolte over. Samtidig vi er klar over at dette ikke er en hvilepute, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss, sier Gramstad.
– Blant annet gir våre kunder oss en klar tilbakemelding på at vi må forbedre opplevelsen av oss når de opplever feil på produktene. Vi skal også jobbe utrettelig med å bli enda bedre på å overholde leveransetider og informere godt – og så tidlig som mulig – om leveransesitasjonen gjør at vi ikke klarer å holde det vi opprinnelig lovet.

Han forteller videre at alle medarbeiderne i selskapet jobber nå med å analysere og fordøye tilbakemeldingene de har fått.
– Vi vil så sette oss ned sammen og bli enige om de spesifikke tiltakene vi skal gjøre for å legge til rette for at kundene våre blir enda mer fornøyde». Og for de kundene som ønsker at det skal bli enda enklere å finne frem til informasjon om våre produkter og løsninger på nett, kan Gramstad fortelle at Grundfos jobber med en helt ny nettside. «Dette er definitivt på tide, og vi gleder oss til å gå live med denne i løpet av 2020, sier Gramstad avslutningsvis.