Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol Foto: Statsbygg

Gode bygg for et bedre samfunn og hvordan man får til det

Frokostseminar i regi av Bygg21:

0

Det koster mer enn noen gang å bygge, og kvaliteten i det vi bygger blir stadig diskutert. Samtidig er man opptatt av hvordan gode, bærekraftige bygg skapes, mens omfanget av tekniske forskrifter og andre regler debatteres. Dette skal Bygg21 belyse ytterligere på et frokostseminar i starten av september.

– Vi byr på noen av de sterkeste historiene om målrettet kvalitetsarbeid og inviterer deg til samtale om hvordan beste praksis kan tas i bruk, skriver Bygg21 på hjemmesider.

Blant foredragsholderne finner vi Øystein Thorup i Avantor som skal prate om utviklingen av Nydalen hadde vært umulig uten å prioritere bærekraft og miljø, i tillegg skal Sissel Leire i Kruse Smith fortelle om, hva som kjennetegner bærekraftige bygg og områder. Til slutt skal Katharina Bramslev, GBA holde et innlegg om Vindmøllebakken som ble skapt med respekt for bærekraft, «Gaining by sharing» og boligmarkedets dynmaikk.

Frokostmøtet inngår i kampanjen Bygg21signaturen for aktiv bruk av beste praksis, og arrangeres på Sentralen, Oslo 3. september kl. 08:00-10:00.