Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

– Gledelig at man prioriterer yrkesfag og nye læremidler

Rørentreprenørene Norge om yrkesfag i Statsbudsjettet 2020

0

Av 250 millioner til nye læremidler bevilges 15 millioner kroner til utvikling av læremidler det ikke er kommersielt grunnlag for utvikling av.

– Det sikrer at elevene får mer oppdatert læremateriell når nye læreplaner skal innføres, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Verdsetter yrkesfag

– Det er også foreslått 100 nye studieplasser innenfor høyere yrkesfaglig utdannelse, noe som synliggjør regjeringens verdsettelse av kandidater med yrkesfaglig bakgrunn som ønsker høyere videreutdanning, supplerer Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Regjeringen øker utstyrsstipendet til elever i videregående opplæring med 25 millioner kroner. Det betyr at bygg og anleggsteknikk og naturbruk får høyeste sats, og elevene på disse programmene vil få nesten 2100 kroner mer i utstyrsstipend enn i dag.

Det skal ellers bli enklere for voksne å få studielån også til etter- og videreutdanning.

– Det vil bidra til at arbeidstakere i voksen alder i større grad får tilegnet ny kunnskap for å kunne stå lengre i arbeid. Dette kan bidra til at godt voksne arbeidstakere også får anledning å følge bedre med i den raske teknologiutviklingen som skjer og som fortsatt gjør erfarne arbeidstakere attraktive, sier Tobiassen.

Kilde: Rørentreprenørene Norge