Are S. Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

– Gledelig øking til rørleggerfaget!

Rørentreprenørene Norge:

0

Utdanningsdirektoratets statistikker forteller at det er 4.188 søkere til Vg1 på bygg- og anleggsteknikk per 15. mars 2019, som er 362 færre søkere enn i 2018 og 81 færre enn i 2017. – Årets tall viser likevel en gledelig økning til rørleggerfaget, sier Are Skaar Nielsen, fagsjef for sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

– Antall søkere til  VG3 rørleggerfaget økte fra 433 i fjor til 463 i år, noe som tilsvarer 6,9 prosent. Dermed mangler vi ca 240 personer for å nå målet om 700 nye lærlinger inn i faget. Disse vil i stor grad komme inn som voksenlærlinger, sier han til VVSforum.

– Det er også en gledelig vekst i antall søkere til Klima-, energi- og miljøteknikk, som økte fra 638 i 2018 til 763 i år, en vekst på hele 19,6 prosent. Ikke alle disse velger rørfaget, men årets økning til tredjeåret tegner godt for utviklingen videre.

– Positivt er det også at antall jenter som søkte seg til rørleggerfaget har steget fra 3 i fjor til 21 i år, påpeker han.

Vellykket kampanje
I forkant av søknadsfristen for videregående opplæring 1. mars arbeidet Rørentreprenørene Norge aktivt med informasjon om yrket til ungdom. Blant annet fikk informasjonsfilmer på Youtube over en million visninger.

– Om økningen til VG2 KEM kun kommer som resultat av disse filmene er vanskelig å vite, den positive holdningen myndigheter og media har hatt til yrkesfag er nok også med på å påvirke i riktig retning for vårt fag, mener Skaar Nielsen.

– Opplæringskontorene tilknyttet Rørentreprenørene Norge gjør også en formidabel rekrutteringsjobb ute på messer og skolebesøk.  Nå må vi pånytt rulle opp ermene og videreutvikle www.blirørlegger.no, slik at vi treffer enda flere ungdom og foreldre!

Generell nedgang
Total sett viser statistikkene fra Utdanningsdirektoratets at søkertallene til videregående utdanning generelt viser en liten nedgang i antall søkere til videregående skole.

Det er i år 1.271 færre søkere til videregående utdanning enn i fjor. For andre år på rad er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.