Fra venstre, Harald Damhagen, regiondirektør GK Inneklima, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, og Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus, Bjarne Moldenes, prosjektsjef GK Inneklima og Geir Bruun, distriktssjef GK Inneklima. (Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023)

GK Inneklima leverer ventilasjon til nye Stavanger Sykehus

Stavanger universitetssykehus har i dag tildelt kontrakten for luftbehandlingsanlegg for halvparten av bygningsmassen for det nye sykehuset til GK Inneklima.

0

Kontrakten er verdt 94,5 millioner kroner inkludert mva. Kontrakten gjelder byggene C, D og E på det nye universitetssykehuset på Ullandhaug, og utgjør litt over halvparten av bygningsmassen.

Luftbehandlingsanleggene består av sentrale installasjoner som luftbehandlingsaggregater med integrert automatikk, og et omfattende kanalnett med ventiler ut i rommene på sykehuset.

– Vi har jobbet målrettet for å vinne dette oppdraget som er en av de største avtalene vi har vunnet på luftanlegg i region vest. I første omgang blir det tre personer involvert i samspillfasen, etter hvert vil vi koble på en bemanning på opp mot 20 personer, sier distriktssjef Geir Bruun i GK Inneklima i en pressemelding.

Det er GK Inneklima sin avdeling på Forus i Stavanger som skal stå for hovedleveransen av luftanlegget, i samarbeid med konsernets andre avdelinger i Norge.

– Denne avtalen med GK Inneklima AS sikrer at det er et teknologisk godt luftanlegg i det nye sykehuset. Det betyr at inneklimaet for pasienter og medarbeidere vil bli veldig bra, og sørge for at det er godt å være i bygget, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.