Illustrasjonsfoto

Gjør en god jobb for klimaet – og tjen penger på det

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig

0

Et stort antall varmepumper med HFK-gass skal demonteres i tiden framover, og det er ingen grunn til ikke å tappe av F-gass fra varmepumper som skal byttes ut. Nå ønsker NHP-nettverket å bidra, og tilbyr gratis drahjelp ovenfor installatørene.

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig. Prognosesenteret forventer at det vil bli flere utskiftinger enn nye installasjoner i 2022.

Det betyr at et stort antall varmepumper med HFK-gass skal demonteres i tida framover. Nå har NHP-nettverket sammen med NOVAP og en rekke andre organisasjoner laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa.

– Vi er opptatt at både gassen og varmepumpene blir trygt håndtert og godt tatt vare på slik at mest mulig kan gjenbrukes, understreker leder Rannveig Ravnanger Landet i NHP-nettverket.

Ta ut gassen tidligst mulig
Filmen oppfordrer forbrukere til å kontakte F-gass sertifiserte installatører når varmepumpa skal byttes ut.

– De som har F-gass sertifikat kan få i pose og sekk, mener Stig Rath, prosjektleder for filmen. Han utdyper:

  • Tapper du gassen av før varmepumpa demonteres, er du trygg på at den håndteres riktig, så du gjør en god jobb for klimaet og miljøet.
  • Og samler du opp F-gass og leverer, kan du tjene gode penger på det.

Statlig refusjon for brukt F-gass utgjør ca. 1100 kr per luft-til-luft-varmepumpe, men du må betale et behandlingsgebyr for å levere hos avfallsmottak.
– Derfor lønner det seg å samle opp fra flere varmepumper før gassen returneres, poengterer Rath.

Mest mulig gjenvinning
NHP-nettverket har jobbet med avfallshåndtering i byggebransjen siden 2001, og ser det som naturlig å bidra til at varmepumper håndteres på en skikkelig måte når de byttes ut.
– Da kan flest mulig av komponentene gjenbrukes eller gjenvinnes og fortsatt gjøre nytte, sier Landet. Varmepumper inneholder blant annet kobber som det er viktig å gjenvinne.

Filmen og brosjyren om å bytte varmepumper er laget i samarbeid med blant andre Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet.

Se video her:

Tenk miljø når du bytter varmepumpe from Norsk Varmepumpeforening on Vimeo.