- De fleste rørleggerfirmaene strever med å finne sin egen nettopris på de ulike vareslag. Dersom det ikke foreligger kontrakter som viser alle rabatter og bonuser, vil den virkelige nettopris bli synliggjort først når de såkalte årsbonuser foreligger, sier Ole Larmerud, fagsjef i VVS-foreningen

– Noe er galt med rørbransjens prispolitikk

Ole Larmerud, fagsjef i VVS-Foreningen: - Noe er riv, ruskende feil i rørbransjens prissystem.

0

– Romerikssaken også kalt Bårlidalen-saken, om overprising av materialer viser igjen med all tydelighet at noe er riv, ruskende feil i rørbransjens prissystem, sier Ole Larmerud, fagsjef i VVS-Foreningen.

Larmerud henviser til VVSforums artikkel om rettssaken i lagmannsretten mellom Eidsvoll kommune og rørleggerfirmaet Lunder & Aas på Jessheim. Her ble Lunder & Aas dømt til å betale kommunen 8 millioner kroner i den såkalte Bårlidalen-saken. Nettopris og påslag var stridens kjerne.

Les: Hva er nettopris – og hvor stort påslag kan man ta?

– Uoversiktlige påslag, rabatter og alle tenkelige og hemmeligholdte bonuser følger varen fra start til mål. Å finne rørleggerfirmaets nettopris krever ikke bare gode matematikkunnskaper, men stor innsikt i akrobatiske regneøvelser, sier Larmerud.

Netto nettopris
Han mener  det er  godt gjort av en advokat å finne frem i jungelen av rabatter og bonuser, og at det nok er tvilsomt om han har fått med alt. Kan hende han fant en nettopris, men neppe den riktige «netto-netto»-prisen.

– De fleste rørleggerfirmaene strever med å finne sin egen nettopris på de ulike vareslag. Dersom det ikke foreligger kontrakter som viser alle rabatter og bonuser, vil den virkelige nettopris bli synliggjort først når de såkalte årsbonuser foreligger. Ikke rart at rørleggerfirmaene av og til snubler i utregningen av en kundepris som skal baseres på en netto innkjøpspris. Det er fort gjort å bruke «feil» liste.

Følger hele verdikjeden
Larmerud påpeker at prisakrobatikken ikke starter hos rørleggerforetaket. Men at det er forlengs og baklengs prissaltomortaler i hele kjeden, fra produsent til sluttkunde.

– Påslag, rabatter og bonuser varierer fra varegruppe til varegruppe, fra prosjekt til prosjekt og er avhengig av kvantum og leverandørbetingelser. Regnearket viser et eksempel på hvordan sluttprisen for en type vare blir til gjennom den tradisjonelle kanalen via grossist. Når kjedene skal ha sin bit av kaken, blir regnestykket enda mer komplisert, spesielt når kjedene er knyttet opp mot grossisten.

Alle ledd skal tjene penger. Jo flere ledd, desto vanskeligere blir regnestykket og desto dyrere blir varen.

– Administrasjonen av leddene skaper ingen merverdi for varen. Lønninger og kontorkostnader må hentes fra vareprisen, nedover og oppover i omsetningskjeden.

Langt tilbake i tid
– Rabatt og bonuspolitikken i bransjen kan spores tilbake til 1899, sier han og viser til  vedlagte kopi av prislisten til E. Sunde & Co over svarte og galvaniserte rør og deler.

Øverst til venstre loves det rabatter på opptil 70% på sorte gassrør! Galskapen startet altså for 120 år siden og har akselerert de siste årene. Ikke så rart at noen nå sier stopp, mener han.

–  Rettsaken og dommen ble et nederlag for rørleggerbedriften, men er et kraftig varsel om at hele rørbransjen driver en farlig lek med alle leddene som hver for seg bedriver prissaltomortaler eller «dødelige hopp» som er det norske navnet. Et moderne prissystem skal selvfølgelig ha konkurranseelementer i seg, men må følge prinsipper som tåler dagens lys og kravene til åpen dokumentasjon når det forlanges.

– Bransjen må opprettholde status, anseelse og konkurransekraft i materialsalget som hittil har vært bærebjelken for rørleggefirmaenes økonomi. Netthandel og lavprisbutikker overtar mer og mer av fagmannens marked for kvalitetsvarer fordi salgsleddene er færre og prissystemene er enklere.

Vareflyt: Produsent/leverandør-grossist/kjede-rørlegger- forbruker/anlegg

Tekniske produkter
 
% Pris Fortjeneste
Produksjonskostnad netto 100
Påslag produsent/leverandør 480 % 480
Varepris fra leverandør brutto 580
Rabatt til grossist 35 % 203
Foreløpig nettopris til grossist 377
Årsbonus/bakbonus til grossist 30 % 113
Nettopris til grossist   264
Bonus til rørlegger fra leverandør = 5-16% 10 % 53
Reell nettopris fra produsent til bransjen   211  
Fortjeneste leverandør/produsent 111
Påslag på foreløpig nettopris (377) 100 % 377
Foreløpig pris til rørlegger (prisbok)   754  
Fortjeneste grossist før rabatt til rørlegger 490
Rabatt til rørlegger 30 % 226
Foreløpig nettopris til rørlegger 528
Årsbonus fra grossist =10-12% 10 % 53
Prosjektbonus fra grossist = 8-15% 10 % 53
Elektronisk bonus fra grossist = 3-8% 5 % 26
Bonus fra leverandør 53
Reell nettopris til rørlegger   343  
Fortjeneste til grossist etter rabatt og bonuser 132
Påslag på foreløpig nettopris (anlegg) 20 % 106
Utsalgspris fra rørlegger (anlegg) 633
Fortjeneste til rørlegger – normal situasj.anl. 290
Påslag i presset situasjon (20% på reell netto) 20 % 69
Utsalgspris i presset konkurranse 412
Fortjeneste til rørlegger – presset situasj.anl. 69
Påslag på prisbok – forbruker (754) 15 % 113
Pris maks til forbruker 867
Fortjeneste rørlegger (uten bonuser) forbr. 339
Fortjeneste rørlegger (med årsbonus) forbr. 392

Figuren viser kun tekniske produkter, ikke «synlige produkter» som kan ha en annen prisstruktur.

Konklusjon:
Rørleggerens nettopris er vanskelig/umulig å finne, særlig pga årsbonusen som ikke synliggjøres før året etter. Dette gir store utfordringer i kalkulasjonsarbeidet.
Et produkt som fra produksjon koster kr 100 kan i verste fall stige til en utsalgspris
på kr. 867,-

Avhengig av konkurransesituasjon og varetype vil varefortjenesten variere mye mellom de ulike leddene. I et forbrukersalg vil rørleggerbedriften kunne sitte igjen med opptil 50% av prisøkningen, mens de i en presset konkurransesituasjon kun vil sitte igjen med 10 %  av økningen.

PS: Eksempel fra dommen:
Netto innkjøp = kr. 343,-
Salgspris  = kr. 867,-  (prisbok 754+15%)
Hvilket vil si et påslag på 153 %.

Siden det snart er påske får vi minne hverandre om noen viktige fjellvettregler: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

– Ta trygge veivalg, understreker han og ønsker alle en god påske.

 

 

 

Som en kuriositet viser vi en faksmile av prisliste av 1899 fra firmaet  E.Sunde & Co, Torvgaden 8  i gamle Kristiania.