Sensoren i fuktmålersystemet fra svenske InviSense er kun 77 mm høy, 62 mm bred  og 0,06 mm tykk.

Fuktsensorer som sikrer store verdier

Sensor som et frimerke:

0

Det utbetales nær 3 milliarder kroner i vannskader i Norge årlig. Nå kommer det flere produkter i handelen som varsler om fukt og lekkasjer i det øyeblikket det oppstår – og som kan redusere skadeomfanget.

En stor utfordring i bygge- og forsikringsbransjen  er at vannlekkasjer oppdages sent, som resulterer i omfattende og svært kostbare skader. En tidlig varsling vil kunne hindre at det oppstår skader på byggets konstruksjoner, slik at både kostnad og tid for rehabilitering reduseres betydelig.

Sensor som et frimerke
Sensoren i fuktmålersystemet fra svenske InviSense er kun 77 mm høy, 62 mm bred  og 0,06 mm tykk. Med størrelse som et frimerke, plasseres de der du vil måle den relative fuktigheten uten at du behøver å gjøre fysiske inngrep. Sensoren limes rett og slett direkte på risikoområder, det være seg våtrom, kjøkken, rundt vinduer etc. og for et halvannen etasjers hus anslår produsenten at rundt 40 sensorer vil være tilstrekkelig.

Via en elektronisk skanner, har man full oversikt over hvor sensorene befinner seg og fuktighetsnivået for den enkelte. Webbasert administrasjonsverktøy  sørger for at du har full kontroll både i historisk og i sanntid. Du kan enkelt hente ut rapporter for å se eventuelle fuktendringer i de ulike konstruksjonene over tid.

Nyvinningen er ventet å komme i salg i løpet av våren.

IoT-baserte sensorer
Det er imidlertid flere aktører i det samme nisjeområdet.  Berge AS – et selskap med utspring fra  Norsk Takst –  utvikler IoT-baserte sensorer for å måle endringer i fuktighet og temperatur i tak- og veggkonstruksjoner. Det skaper en umiddelbar verdi for eiendomsbransjen der de blir installert.

Sensorteknologien sørger for umiddelbar varsling til eiendomsbesittere for å sikre verdier, unngå større skade på bygg og stans i kontantstrøm fra leietakere som må flytte ut grunnet rehabilitering.

Sensoren kommuniserer via NB-IoT (Narrowband-Internett of Things) optimalisert for batteridrevne sensorer som sender små meldinger og utvidet gjennomtrengende dekning. Overvåkningsdata fra sensoren lagres kontinuerlig og dokumenterer et frisk bygg. Via Berge-appen og nettsiden kan man til enhver tid holde oversikt over alle eiendommer, sensorer og rom, opplyser selskapet.

Bergeskruen

Berge har søkt om patent for sin såkalte Bergeskruen – etter ett år med utvikling -, og går nå i gang med kommersialiseringen av produktet.

– Her vil eiendomsutviklere kunne dokumentere en betydelig redusert risiko for sitt bygg, noe som vil føre til redusert forsikringspremie, og de vil også kunne bruke systemet for å dokumentere byggets tilstand i forbindelse med et salg av bygningsmassen, sier Pål Bjørdal, CEO i Berge til Estate Media.

Pål Bjørdal, CEO i Berge

– Det unike med BERGE AS er at vi kombinerer det ypperste av sensorteknologi med en patentert skrue som gjør at vi kan oppdage lekkasjer og sikrer varsling til et kompetansemiljø som kan vurdere behov for tiltak. Sensorene vil monteres av autoriserte takstmenn som sikrer riktig plassering og at arbeidet utføres under deres forsikringsordninger, sier Bjørdal.