Adm.direktør i BNL, Jon Sandnes

Fortsatt stor etterspørsel etter fagarbeidere

Byggenæringens fremtidsbarometer 2019:

0

Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser fersk undersøkelse fra BNL.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse «Byggenæringens fremtidsbarometer» blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene som blant annet kompetansebehov.  I år svarer hele 42 prosent av bedriftene at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

–1. mars går fristen ut for landets 16-åringer for å velge studieretning. Byggenæringen er en bransje i spennende teknologisk utvikling som også skal bidra til å løse noen av fremtidens største globale utfordringer. Vi klarer ikke dette uten at flere ungdommer velger vår næring, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Mange veier videre
– Vi trenger spesielt fagarbeidere, men dersom man utdanner seg til et fag- eller svennebrev, finnes det også mange utviklingsmuligheter, om man ønsker å gå videre. Etter fullført fag eller svennebrev kan man jobbe som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne seg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som mester, sier Sandnes videre.

BNL ønsker å utfordre flere jenter til å velge byggenæringen.

– Det er for få jenter i byggenæringen. Denne trenden ønsker vi å snu fordi vi vet at det finnes mange muligheter for alle i vår næring, og vi har ikke råd til bare å rekruttere halvparten av talentene, sier Sandnes.

Sandnes påpeker at en stor fordel ved å velge byggfag, er at man får man arbeidserfaring underveis i utdanningen, og man kvalifiserer seg for et yrke med stor etterspørsel. I tillegg er næringen i en spennende utvikling på grunn store trender som digitalisering og etterspørsel etter grønne løsninger.

Byggenæringens fremtidsbarometer

FAKTA:

  • 42 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere
  • 16 prosent sliter med å finne lærlinger

Om undersøkelsen:
Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.

  • Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 3500 bedriftsledere.
  • Over 650 bedrifter har svart. Svarprosent 20 prosent
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 4. januar til 19. januar 2019
  • Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene. Det er en overvekt av større bedrifter i undersøkelsen sammenlignet med byggenæringen for øvrig.
  • Hele undersøkelsen med tall både på bransjer og fylker blir lansert i mars