Alle rutiner er i ferd med å gjennomgås, men det er ennå ikke funnet en forklaring på Legionallafunnet på Oslo universitetssykehus.

Har fortsatt ikke funnet årsaken til legionellafunnet

Det er fortsatt ikke funnet årsakene til legionellafunnet på Oslo universitetssykehus. – Men vi er i gang med en total gjennomgang av rutinene for å kunne få svar, sier Steinar Aasheim, sykehusets avdelingsleder innen VVS.

0

16. mai ble det ble funnet legionellabakterier i rutinemessige vannprøver tatt ved sykehuset.

Avdelingsleder Aasheim, sier til VVSforum at det ble iverksatt umiddelbare tiltak etter at bakterien ble oppdaget: Montering av filtre på alle dusjer og kraner. Drikkevann i flaske deles ut til pasienter og personale. Inntil filtre er på plass kan ikke vann fra vask benyttes til tannpuss, personlig ansiktsvask og lignende, og det iverksatt full gjennomgang av klordioksidanlegget

Gamle rørsystemet
Han forteller at de byggene som nå er berørt av legionella-problematikken er det gamle rørsystem. På spørsmål om hvordan de ivaretar sikkerheten for å hindre utbrudd, sier han følgende:

– For å forebygge legionellavekst i vannet ved Radiumhospitalet har hovedtiltakene vært kontinuerlig temperaturkontroll og kjemisk desinfeksjon.

Dette var likevel ikke tilstrekkelig for å hindre vekstforhold for bakterien, men Aasheim kan ikke si noe om eventuelle svikt innen de har gjennomgått alle rutiner og hvordan de forebyggende tiltakene  har vært  fulgt opp.

Dødsfall på Radiumhospitalet
I 2003 opplevde  Radiumhospitalet at en pasient døde som følge av legionalleutbrudd. Denne gangen er det ikke kjent at noen pasienter  er meldt smittet.

Aasheim forteller at det etter hendelsen i 2013 ble etablert et nytt varmtvann forsyningsanlegg på Radiumhospitalet.

– Det ble også jobbet med å få etablert/reetablert sirkulasjonsledninger i A- og B bygget. Videre ble det installert temperaturovervåkning tilknyttet SD-anlegg, med logging av alle temperaturer.

Hvorvidt det er nødvendig med så omfattende tiltak også ved universitetssykehuset, gjenstår altså å se.