Fra 1. september 2019 har du muligheten å fornye ditt F-gass-sertifikat.

Fornye F-gass? Det kan bli travelt

​Er F-gass-sertifikatet ditt fra juni 2015 eller før, har du 10 måneder på å fornye det.

0

Fem års gyldighet for F-gass-sertifikat innføres 1. juni neste år. Har du F-gass sertifikat fra 1. juni 2015 eller før, må du fornye det innen den tid. For andre gjelder 5 år fra utstedelsesdato.

– Resertifiseringen blir en ren teorieksamen, og det er nye krav til kompetanse, forteller kursansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Fra kg til CO2-ekvivalenter
Blant annet må du kjenne til alternativer som kan begrense bruken av F-gass, systemer som kan redusere fyllingsmengde og øke energieffektivitet, og sikkerhetsbestemmelser for brannfarlige kuldemedier, giftige kuldemedier og kuldemedier med høyere driftstrykk.

– Og beregninger skal nå gjøres med CO2-ekvivalenter i stedet for antall kg kuldemedium, for eksempel for å finne ut hvor ofte du må ha periodisk lekkasjekontroll av et anlegg, utdyper Gulbrandsen.

Fra 1. september 2019 har du muligheten å fornye ditt F-gass-sertifikat. Isovator fortsetter som sertifiseringsorgan for de kategoriene som er relevante for personell og bedrifter innen varmepumpe- og kjølebransjen.

Første kurs 9. september
Varmepumpeforeningen kommer til å tilby kurs for alle kategorier F-gass-sertifikat.

– Det blir noe repetisjon av grunnleggende termodynamikk og – ikke minst – innføring i de nye kompetansekravene, forteller Gulbrandsen. Siden 2011 har Varmepumpeforeningen holdt F-gass-kurs for snaut 2000 personer.

– Mange av dem må fornye F-gass-sertifikatet sitt før neste sommer, og vi tror det kan være praktisk og effektivt å ta kurs og eksamen på én dag, poengterer Gulbrandsen. Planen for kursene er ca. 6 timer undervisning og deretter teorieksamen.

Ikke utsett det!
Gulbrandsen forteller at det er svært lav strykprosent blant de som har tatt F-gass-kurs i regi av NOVAP. Han tror det blir kamp om plassene for å fornye F-gass sertifikatene i tide.

– Vi vet at veldig mange må fornye sertifikatene før neste sommer for å jobbe lovlig, og vi har allerede fire fulle kurs med folk som har stått på venteliste, forteller Gulbrandsen. NOVAP samarbeider med ABK og Brødrene Dahl for å tilby kurs og eksamen rundt om i Norge.

– Du får ingen utsettelse hvis du ikke rekker fristen for å fornye F-gass-sertifikatet ditt. Så det er smart å sikre seg plass snart som mulig, understreker Gulbrandsen.