Bilde av: (fra venstre) Joakim Arnesen ,daglig leder Flow Meisingset VVS, og Marcin Odrowaz-Petrykowski, servicetekniker Flow Meisingset VVS.

FLOW Meisingset VVS tildelt rammeavtale for Kirkelig fellesråd i Oslo

Flow Meisingset VVS er tildelt kontrakt for Rammeavtale om rørleggerarbeid for Kirkelig fellesråd i Oslo. Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker i Oslo, samt anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder og gravlunder.

0

Rammeavtalen gjelder rørleggerarbeider i forbindelse med akutte utbedringsarbeider, planlagte vedlikeholdsarbeider, periodisk service/ ettersyn av varme og brannslokkingsanlegg samt mulighet for prosjekter som utfasing av oljefyrkjeler og bergvarmepumpe installasjoner. Avtalen vil ha en varighet på to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i ett + ett år på de opprinnelige avtalevilkår.

Flow Meisingset VVS har opparbeidet seg god erfaring på drift og vedlikehold av offentlig bygningsmasse og ser frem imot utvidet erfaring med utradisjonelle bygninger som forvaltes av Kirkelig fellesråd. Et eksempel er Oslo domkirke, bygget i 1697 med de behov for tilpasninger rundt oppgradering og vedlikehold som slike bygg krever.

– I denne aktuelle konkurransen ble kvalitet vektet 50-60 % mot pris 40-50 %, noe vi ser blir mer vanlig i offentlige avtaler enn det har vært tidligere. Dette ser vi som leverandør svært positivt på da vi har en enkel strategi i FLOW Group om å skulle levere best på kvalitet og gjennomføringsevne, ikke nødvendigvis på lavest pris. Vi tror også at oppdragsgiver eller innkjøper er tjent med å vektlegge kvalitetskriteriet i
større grad enn lavest pris, da det på sikt gir en større sikkerhet for god drift og forvaltning av bygningsmassen, uttaler Daglig leder i FLOW Meisingset VVS, Joakim Arnesen i en pressemelding.

Otto H. Berg, Seksjonsleder rehabilitering og nybygg for Kirkelig fellesråd i Oslo er godt fornøyd med nivået på leverandørene i konkurransen og ser positivt på å få inn en ny leverandør som leverer full score på kvalitetskriteriet og samtidig er erfaren og interessert i nye, utfordrende oppdrag for Kirkens eiendommer.

– Vi takker for tilliten vist oss og ser frem imot et godt samarbeide for drift og vedlikehold av disse spesielle og ærverdige bygningene i Oslo, avslutter Daglig leder i FLOW Meisingset VVS –Joakim Arnesen.