• Fra venstre Roger Tørset (faglig leder), Nils Godtfred Bjørnerud (daglig leder), og Håvard Hildrum (salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS).

FLOW Group etablerer eget elektro- og automasjonsselskap i Trøndelag

FLOW Group bygger opp et eget selskap i Midt-Norge som skal ivareta den økende etterspørselen og behovet etter mer tverrfaglig kompetanse og løsninger i prosjektmarkedet. Det nye selskapet kommer til å jobbe tett med FLOW Trøndelag VVS og FLOW Trøndelag Klima. Både daglig- og faglig leder er ansatt i elektro- og automasjonsatsingen.

0

Nils Godtfred Bjørnerud (daglig leder) og Roger Tørset (faglig leder) er ansatt for å bygge FLOW Group sin egen elektro- og automasjonsatsing i Trøndelag. Det nye selskapet skal hete FLOW Elektro Midt-Norge AS, og har oppstart 1. januar 2020.

– FLOW Group opplever et økende behov og stor etterspørsel fra kunder om å levere gode tverrfaglige løsninger. Med Nils og Roger på laget så får FLOW Group muligheten til å levere rør, klima, elektro og automasjon sammen i en komplett totaltekniske løsning, forteller Rasmus Møller, styreleder i FLOW Elektro Midt-Norge.

– FLOW Elektro Midt-Norge vil arbeide tett med FLOW Trøndelag VVS og FLOW Trøndelag Klima i vårt kundesegment, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS.

– Vi har over mange år samarbeidet med forskjellige elektrofirma både i prosjekter og innen drift og vedlikehold til våre eksisterende kunder, det vil vi også gjøre i fremtiden men i en annen type samarbeidsform, vår hovedsamarbeidspartner innen elektrofaget vil fremover være FLOW Elektro Midt-Norge, forteller Hildrum videre.

– De eksisterende lokale kundeforholdene til FLOW Group danner en solid plattform for den nye satsingen. Nærhet til kundene og kunnskap om lokale forhold sørger for at både nye og etablerte kunderelasjoner ivaretas på en best mulig måte.
– Vi løser kundens utfordringer med utgangspunkt i lokal kompetanse. FLOW Groups nasjonale rekkevidde sikrer en fortløpende utveksling av kunnskap mellom de lokalt forankrede og selvstendige virksomhetene i gruppen. Slik trekker den lokale prosjektgjennomføringen veksler på den fulle kompetansebredden og erfaringsdybden i hele gruppen. Dette kommer våre kunder til gode, poengterer Håvard Hildrum.

– Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av våre tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere. Derfor er FLOW Group, med sin strategi og sitt konsept, en perfekt mulighet for oss. Vi gleder oss til å starte i et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø som vil gi gode opplevelser for kunden avslutter Nils Godtfred Bjørnerud, daglig leder og Roger Tørset, faglig leder i FLOW Elektro Midt-Norge.