EcoNordic er et system fra Flexit som utfordrer fagmiljøene til å tenke bredere enn de gjør i dag. – I framtiden vil ventilasjon- og rørfag gå hånd i hånd, det må bransjene ta inn over seg, sier administrerende direktør Knut Skogstad. Han berømmer samtidig VKE for å ha fått gjennom ønsket om egen fagutdannelse som ventilasjonstekniker.

Flexit-systemet utfordrer byggebransjen

- Tverrfaglig kompetanse og større fokus på driftsfasen blir viktig

0

Energisentralen EcoNordic fra Flexit har skapt stor oppmerksomhet i markedet. Samtidig representerer det tekniske løsninger i grensesnittet mellom ventilasjons- og rørleggerfaget, og utfordrer bransjen til nytenking og utvikling. Samtidig må boligprodusentene se mer på bruksfasen av bygget.

– Våre energisentraler må installeres av et ventilasjons- eller rørleggerfirma. Utfordringen er at dette ikke er et rent ventilasjons- eller rørprodukt, men en installasjon som favner begge områder, sier Flexits administrerende direktør Knut Skogstad.

Selskapet jobber derfor med å bygge et installatørnettverk som favner begge fagområdene. En god installasjon er selvsagt avgjørende for at varmesentralen umiddelbart skal fungerer optimalt.

Tverrfaglig kompetanse
– Vi har foretatt en del installasjoner sammen med lokale rørleggerbedrifter, hvor vi har hatt opplæring og støttet dem i førstegangsinstallasjonen. Fortsatt er det en jobb å gjøre, men samtidig er det mange flinke aktører som har tatt utfordringen.

Han påpeker at ventilasjon og rørfag vil integreres i stadig større grad i framtiden, og at de som vil ta andeler i dette markedet må ha fagkompetanse på begge områder.

– Vi ønsker partnere som behersker hele fagdisiplinen innenfor våre produkter, som både er en mulighet og en trussel for ventilasjonsfirmaer og rørfirmaer som har spesialisert seg innen sitt fagområde. De kan lett bli skviset av andre aktører som har bredere fagkompetanse og påtar seg ”hele pakka”.  Teknologien som tilsier at dette er framtiden, er allerede kommet. En realitet bransjene må ta inn over seg.

Han er glad for å registrere at stadig flere ventilasjonsentreprenører ansetter rørleggere og bygger opp røravdelinger. Og tilsvarende at de rørentreprenørene som er lengst fram i løypa, også satser på ventilasjon.

– Når man er inne på prosjekter, må man kunne levere og forstå alt som omfatter energi og inneklima.

Bransjeutvikling
Flexit er opptatt av bransjeutvikling, og jobber tett mot Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE). Knut Skogstad sitter også i styret i VKE, hvor han er nestleder.

Skogstad mener den midterste bokstaven ”V” i VVS (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) har vært oversett i mange år.

Han gleder seg derfor over at VKE har fått gjennomslag for den nyopprettede fagutdannelsen som ventilasjonstekniker. Man regner med at de første fagbrevene kan deles ut i 2021. Dette er ikke et montasjefag, men handler om igangkjøring, innregulering, prøvedrift, service og vedlikehold.

– Dette er en viktig milepæl og en av de største og viktigste sakene vi har fått gjennom etter lang tids målbevisst jobb. Kompetansen vil kvalitetssikre bransjen i utførelsesleddet. Det er bra både mot byggebransjen og forbrukeren.

Det legges også opp til at de med mange års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat. Dermed kan dyktige installatører med mange års erfaring få kompetansebevis.

– Dette er en spennende utvikling, og jeg føler at vi bidrar aktivt til utvikling gjennom våre produkter. Også  bransjene må henge med i de store trendene innen miljø, energieffektivisering og digitalisering.

Lite opptatt av bruken av bygget
En av kjepphestene for Flexit og VKE, er at byggenæringen har veldig fokus på utføring av byggeprosessen, og er generelt lite opptatt av driftsfasen og bruken av bygget.

Her mener han en endring vil tvinge seg fram ved at det blir stadig større fokus på inneklima og energieffektivisering. Det gjør at byggeiere og utbyggere vil bli mer opptatt av at bygget fungerer som forespeilet, som krever en proff og riktig installasjon i tillegg til at produktene har kvalitet som foreskrevet.

– Vårt fag handler om bruksfasen, og står for drift og vedlikehold av anlegget. Jeg er sikker på at bransjen må være god på å ivareta det i større grad framtiden, fordi det er her vårt renommé blir målt.

Han påpeker at Flexits nye produkter har et stort fortrinn i så måte, med høy digitaliseringsgrad og skybasert styring. På den måten er det enkelt å følge opp drift og ytelser,og gir større muligheter til å supportere drift og vedlikehold, slik at  brukeropplevelsene blir som forventet.

– Jeg føler vi ligger i front av utviklingen og definere viktigheten av klimafokuset, og vi ser at den oppvoksende generasjonen tar dette langt mer på alvor enn generasjonene før. Det må også byggebransjen forholde seg til!