Kenneth Riisa, avdelingsleder for rådgiving og service og salgssjef Pål Andersen i Kiwa NorKjemi.

– Flere etterspør vannbehandling og legionellaforebyggende løsninger

– Vi ser at markedet for Legionellaforebygging forandrer seg. Flere og flere kunder etterspør kontinuerlig vannbehandling. Dette tror jeg er som en følge av både mindre tid til å utføre jevnlig termisk desinfeksjon men også muligheten for noe energioptimalisering da man kan senke temperaturen på sirkulasjonsvannet i bygget.

0

– Det viktigste er i alle tilfeller å finne den riktige løsningen for hvert enkelt bygg, og hver enkelt kunde. En viktig del av jobben vår innebærer derfor å finne den beste løsningen. Vi er markedsledende på dokumentert legionellakontroll i henhold til lovverket, sier Kenneth Riisa, avdelingsleder for rådgiving og service i Kiwa NorKjemi.

Selskapet leverer legionellaforebyggende løsninger til sykehus, eldrehjem, svømmehaller, hoteller og store eiendomsselskap.

– Noen bygg har egne vaktmestere som gjør deler av kontrollene, men samtidig ser vi at mange ikke har kapasitet eller kunnskap til å gjennomføre alt. Vi tilbyr derfor tjenester der vi foretar de anbefalte oppgavene og tar jevnlige vannprøver for å kunne sikre og dokumentere vannkvaliteten i anleggene. Flere og flere ønsker en fast barriere på vanninntaket som behandler vannet i systemet for å slippe en del av de faste rutineoppgavene, sier han.

– Vi har derfor utviklet et produkt som baserer seg på bruk av hydrogenperoksid i vannet. Systemet har fått navnet Oxi Tec. Metoden er vel utprøvd og har en veldig god effekt som Legionellaforebyggende. Restkjemien etter hydrogenperoksid er hovedsakelig oksygen og vann. Når man har et system som behandler alt vannet i systemet kontinuerlig kan man også senke temperaturen på sirkulasjonsvannet ned til 50°C noe som kan medføre en betydelig energibesparelse. Hydrogenperoksid er en av de omtalte behandlingsformer i Legionellveilederen fra Folkehelseinstituttet, sier Riisa.

Selskapet opplever nå økt etterspørsel etter løsningene, men er opptatt av at kundene har et reelt behov.

– Vi ønsker gjøre alltid en rutinemessig risikovurdering av anlegget før vi vurderer ulike tiltak. Ofte ser vi at legionellaforebyggende tiltak ligger i kravspesifikasjonen fra rådgivende ingeniører eller byggherre, men hvordan dette kan løses på best mulig måte varierer mye fra bygg til bygg, sier han.

Store mørketall
Han mener mange ikke vet de har vært utsatt for Legionellabakterier og at det er store mørketall på antallet tilfeller.

– Det er store mørketall på pontiacfeber, den milde varianten. Om du ser på kommuner som ligger rett ved siden av hverandre kan det variere stort i antall registrerte tilfeller. Dette tror jeg kommer mye av de lokale rutinene for prøvetakning. Man ser at de kommunene som har hatt store utbrudd en gang i historien har strengere krev på prøvetakning enn de som ikke har hatt det. I mange tilfeller utløser legionellabakterien pontiacfeber, dette er en influensalignende sykdom som ofte ikke behandles eller loggføres da den gir seg etter få dager, sier han og tilføyer:

– Pontiacfeber er relativt ufarlig sammenlignet med Legionellose, som kan være dødelig, Vi mener vi har et viktig samfunnsansvar i arbeidet med å forebygge legionellautbrudd.

Etterlyser standard
Selskapet estimerer at markedet for Legionellaforebygging er i milliardklassen, men at det fortsatt mangler gode standarder for løsningene.

– Bransjen omsetter totalt sett for omtrent 200 millioner, og vi antar at det totale markedet kan være på to milliarder. Mange har fortsatt lite kunnskap om utfordringene med Legionella og vi holder derfor kurs for rørleggere, driftere, eier og bedriftsinterne kurs i samarbeid med Eurofins. Vi er også opptatt av at bransjen kan samle seg om en standard, slik at alle kan jobbe etter de samme kvalitetskriteriene. Dokumentert legionellakontroll krever også dokumenterte produkter, vi jobber hver dag med å levere den beste dokumenterte kontrollen og behandlingen av Legionella, sier han.

– Tidligere har jeg vært opptatt av Legionella i forhold til riktig konstruksjon av tappevannsanlegg uten død-lommer og trykkfall, og med høyere hastighet på vannet. Valg av rørsystemer og korrekt oppbygging av tappevannsystemet i nye bygg er også en viktig nøkkel i god legionellakontroll, totalen av flere faktorer spiller inn, sier han.

Kan bli et gjentakende problem
Han forteller at selskapet også jobber mye med rensing av rørsystemer.

– Om du ser på offentlige bad der det er høye tall på Legionella i tappevanns anlegget, er de pålagt å varsle fylkeslegen, og om tallene er for høye må de stenge. Vi kommer da inn og anbefaler hva kunden kan gjøre, noe som vanligvis innebærer termisk desinfisering eller kjemisk rens av rørsystemet, med påfølgende vannprøver, sier han.

– Om du har et anlegg med død-lommer hvor man ikke har sirkulasjon å derfor ikke får renset godt nok kan legionellabakteriene bli et gjentakende problem. Selv etter en rens kan Legionella oppstå etter bare 48 timer, og i store komplekse bygg er den eneste løsningen en form for vannbehandling. Det som er mest effektivt er bruk av midler som spres i vannet, sier Riisa.

Følger Folkehelseinstituttets retningslinjer
Selskapet leverer løsninger basert på klordioksid, hydrogenperoksid, samt kobber og sølv.

– Det er viktig å finne en metode som passer hvert enkelt bygg. Etter en risikovurdering kan vår fagavdeling si noe om hvilke tiltak vi anbefaler for akkurat dette bygget. Det finnes ikke en unik løsning som fungere i alle bygg. Jeg tror derfor at det er viktig å kunne tilby forskjellige løsninger slik at alle for den beste løsningen, sier han.

I tillegg til klordioksid og kobber/sølv behandling har selskapet utviklet Oxi Tec, en hydrogenperoksid-løsning som er effektiv. Han peker på flere fordeler med metoder som både rengjør og desinfiserer, de fjerner biofilm og dreper bakterier, de er tidsbesparende da det blir færre oppgaver for driftspersonellet, de er energibesparende, de gir renere overflater og gir bedre varmeoverføring på vekslere og beredere, man slipper å bruke varmtvann til sjokkbehandlinger og man kan redusere varmtvannstemperaturen ned til minimum 50 °C.

– Alle pumpene har utgang til SD-anlegg og kan fjernovervåkes og gi alarmer når de går tomme. I tillegg kjører vi service, tar vannprøver og tar en ny risikovurdering av hele bygget hvert år. Det ligger et krav om at byggeier skal ha en kontroll og en plan for legionellaforebyggende tiltak. Det står utfyllende om dette i Vannrapport 123 fra Folkehelseinstituttet, kalt legionellaveilederen. Alt vi gjør følger retningslinjene i denne rapporten, avslutter Riisa.