– Flere år med rekrutteringsarbeid har gitt fantastiske resultater

Alle ved Ringsaker vgs fikk lærekontrakt

0

VG2 Kulde & Varmepumpeteknikk ved Ringsaker videregående skole har i år bestått av 15 elever fra Innlandet. Og det ble altså full uttelling for de 13 av dem som søkte læreplass.

– Dette er helt fantastiske resultater fra flere år med rekrutteringsarbeid, investering av moderne utstyr og nettverksarbeid mot næringslivet, sier faglærer Thomas Bergersen i en pressemelding. De to siste elevene har søkt videre skole og lærekontrakt i et annet lærefag.

Skaper viktige arenaer
Bergersen tror suksessen skyldes flere forhold.
– Dette er gutter som har gode holdninger, interesse for faget og er sultne nok etter å starte i arbeidslivet. Som skole har vi tilrettelagt godt ved å skape mange gode arenaer i møte med bedrifter, opplæringskontorer og prøvenemnd, sier Bergersen. I løpet av året har skolen arrangert praksisperioder i bedrifter, speed date, bransjefrokost, bedriftsbesøk og skolekonkurranser.
– Dette har lagt grunnlaget for at elevene nå får muligheten til å fullføre sitt utdanningsløp frem mot å bli faglærte kulde- og varmepumpemontører, mener Bergersen.

Modig skole
Ringsaker videregående skole skiller seg ut på en veldig positiv måte, mener VKEs Fagdirektør Kulde, Stig Rath.
– Skolen tør å være yrkesfagskole hvor lærere og de ulike fagseksjonene får frie tøyler til å planlegge innhold til det beste for elevene, poengterer han. Bergersen berømmer både elevene og positive bedrifter som bidrar til rekord-resultater for lærekontrakter.
– I tillegg skal VKE få skryt av at de prioriterer utdanning med deltakelse mot skolene, konkurranser og læreplassjeger.

Årets lærebedrifter i Innlandet
Disse bedriftene tar inn lærlinger fra Ringsaker VGS i år:

 • Kuldeteknikeren AS, Brumunddal
 • Hamstad AS, Hamar
 • Caverion AS, Gjøvik
 • GK Inneklima AS, Lillehammer
 • Larsens Kjøleservice AS, Hunndalen
 • Bekkvang Varmepumper AS, Løten
 • Kulde og Varmepumpeteknikk AS, Skarnes
 • Østlandet Klima AS, Nord Odal
 • Østlandske Kjøleservice AS
 • Klimatjenester AS, Hamar
 • Coolteam AS, Rudshøgda

I tillegg har Innlandet Kuldeteknikk AS Elverum og Carrier Refrigeration AS Hamar hver sin lærling som har blitt flyttet fra andre lærebedrifter.