Hotellet består totalt av fem ventilasjonssystemer, inkludert kjøkken. De to plassbygde aggregatene betjener hotellrommene fra plan 2 til plan 12 og leverer henholdsvis 18 og 22.000 kubikkmeter luft i timen, sier Kurt R. Olaussen, daglig leder i VVS og Sprinkler AS og representant for VoltAir i Norge.

Fikk plass til tre ekstra hotellrom med plassbygd aggregat

VoltAir installerte fire plassbygde aggregater på Clarion Hotel Edge i Tromsø:

0

Clarion Hotel Edge i Tromsø består av 292 rom fordelt på 13 etasjer, flere møte-rom, fellesarealer og en konferansesal med kapasitet på opptil 1.500 gjester. For å sørge for energieffektiv ventilasjon valgte hotellkjeden plassbygde luftbehandlingsaggregat fra VoltAir.

– Opprinnelig var prosjektet beskrevet med seks til ni enhetsaggregat under prosjekteringen i 2014. Som rådgiver hos en av entreprenørene foreslo jeg en plassbygd løsning og vi endte opp med fire plassbygde aggregat der to av aggregatene betjener hotelldelen. Det som var utløsende for byggherren og Aspelin Ramm/Pellerin var at løsningen frigjorde plass til tre ekstra hotellrom, noe som tilsvarer omtrent en million kroner i omsetning, sier Kurt R. Olaussen, daglig leder i VVS og Sprinkler AS og representant for VoltAir i Norge.

Saken fortsetter under bildet:

Filterrommet på Clarion Hotel Edge i Tromsø.

Hotellet hadde en entreprisekostnad på over 350 millioner og har et bruttoareal på 13.800 kvadratmeter. HENT var totalentreprenøren på prosjektet.

Flytter 40.000 kubikkmeter luft i timen
Hotellet består totalt av fem ventilasjonssystemer, inkludert kjøkken. De to plassbygde aggregatene betjener hotellrommene fra plan 2 til plan 12 og leverer henholdsvis 18 og 22.000 kubikkmeter luft i timen.

– Plan to i hotellet har også fagverk som en del av bærende konstruksjoner, noe som gjorde det enklere å tilpasse med plassbygde aggregater. Denne løsningen kan tilpasses bygningsmessige hindringer og lavere takhøyde sammenlignet med tradisjonelle aggregat med rotor-gjenvinner, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Clarion Hotel Edge i Tromsø består av 292 rom fordelt på 13 etasjer.

Blant hotellkjedens beste på energibruk
Olaussen forteller at en annen fordel er at man slipper ettervarmebatteri siden alt går på gjenvinning.

– Med plassen som er tilgjengelig greier vi å oppnå 87 prosent temperaturvirkningsgrad, noe som er høyt over det som opprinnelig ble beskrevet. Aggregatene bidrar, sammen med andre løsninger, til at hotellet er en av de bedre i kjeden når det kommer til energibruk.

– Jeg har vært med på prosjektet fra begynnelsen og er ofte innom hotellet i forbindelse med driften. Erfaringene har vært veldig bra etter fem års drift og det er morsomt å ha vært med på et slikt prosjekt i Tromsø, avslutter Olaussen.

###

Type bygg Aggregattype Luftmengde 100 % (m³/h) Luftmengde 80 % ( SFP-faktor
80 %
Virkningsgrad tørr Virkningsgrad våt (virkelig)
Hotell (rom) ZIZE-s 22 000 17 600 1,2 85 87 %
Hotell (rom) ZIZE-s 18 000 14 400 1,1 85 87 %