Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk forening inviterer til fagdag om bioolje til oppvarming.

NVF arrangerer fagdag om bioolje til oppvarming

Som alle vet vil fossil fyringsolje og fyringsparafin bli forbudt å bruke fra 2020. Alternativene er der, men er varmebransjen rustet til å håndtere biofyringsolje, og er dette bærekraftig? Dette å mange andre spørsmål vil bli besvart under fagdagen i april.

0

– Fagdagen passer for rådgivere,eiendomsforvaltere, servicteknikkere, varmeforhandlere, distributører,feiere, rørleggere, montører, studenter og alle som er interessert i å benytte bioolje til oppvarming, sier Geir Jansen, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

– Det er lagt opp til en allsidig dag med et variert program, og noe av det som står på agendaen er hva som gjelder fra 2020, regelverk og forskrifter, hva er biofyringsolje er, og om konvertering fra fossil fyringsolje til bio fyringsolje. Det vil være fokus på HMS for feiere,serviceteknikkere og distrubutører. I tillegg vil rådgiverbransjen dele sine tanker og betraktninger rundt bruk av biofyrlingsolje, sier Jansen.

Norsk Varmeteknisk forening har også driftsansvaret for EO-ordningen som ivaretar fyringsteknikerens faglige opplæring.

Jansen forteller at EO-ordningen er et viktig kvalitetstempel for bransjen.
– EO står for effektiv oppvarming, og en EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent av en egen nemd. Den består av representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på service-arbeidet. Nemden er også klageinstans hvis en kunde har noe å utsette på utført arbeid.

Seminaret holdes den 11.april på Garder kurs og konferansesenter på Gardermoen.

– Vi gleder oss til å møte dere på denne fagdagen som vil omhandle biofyringsolje/bioparafin, og veien videre. På seminaret vil man få nyttig informasjon fra dyktige foredragsholdere og knytte god kontakter med leverandørene, sier Jansen avslutningsvis.

Det vil være en produktmesse i tilknyttning til fagdagen.

Påmelding kan gjøres her