Illustrasjonsfoto. Foto:Veidekke.

Færre søker bygg- og anleggsteknikk blant yrkesfagene i 2019

Bygg- og anleggsteknikk har størst nedgang i søkertallene av alle yrkesfagene til videregående utdanning for kommende skoleår. Det viser oppdaterte tall fra utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019/2020.

0

Med 4.188 søkere til Vg1 på bygg- og anleggsteknikk per 15. mars 2019, er det 362 færre søkere enn i 2018 og 81 færre enn i 2017.

Søkertallet ligger fortsatt over nivået i årene 2013 til og med 2016.

Færre videregåendesøkere
Utdanningsdirektoratets analyse av søkertallene til videregående utdanning viser en liten nedgang i antall søkere til videregående skole. Det er i år 1.271 færre søkere til videregående utdanning enn i fjor, og nesten hele nedgangen skjer i Vg3. For andre år på rad er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.

– På grunn av at det totale antallet søkere går ned, øker faktisk bygg- og anleggsteknikk prosentvis hvis vi ser på både yrkesfag og studieforberedende, men det er en reell nedgang, forteller Norland til Byggeindustrien.

Norland påpeker videre at en av årsakene til at nedgangen er at søkertallene til Teknikk og industriell produksjon (TIP) går opp. TIP-fagene rekrutterer til oljenæringen, og vi ser tydelig i Rogaland, Hordaland og Agder at søkertallene gjenspeiler oljenæringen, forteller Norland.

Det er dog en økning i antall søkere til læreplass innen bygg- og anleggsteknikk fra 2018 til 2019. Per 15. mars har Utdanningsdirektoratet registrert 3.206 søkere til læreplass.

– V er nødt til å opprettholde en god rekruttering for at bedriftene i bygg og anlegg skal få nok lærlinger. Lærlinger er det stort behov for, blant annet på grunn av at offentlige bestillere har krav om lærlinger i anbudene, påpeker Norland til Byggeindustrien.