Tor Backe i Rørentreprenørene Norge

Etterlyser søkbare produktregistre hos grossister

Tore Backe, Rørentreprenørene Norge:

0

– De store byggherrene setter i dag høye krav til dokumentasjon og sporbarhet på produktene som benyttes. Derfor er det håpløst at grossistene fortsatt ikke har et digitalt, søkbart vareregister, sier Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Selv  om grossistene i årevis er blitt gjort oppmerksom på problemet, har lite skjedd. Dette er en stor utfordring for rørbransjen, mener Backe.

– I en tid hvor det settes stadig større krav til sporbarhet og dokumentasjon om funksjoner og ytelser, er produktspesifikasjonene fortsatt på PDF-filer.  Det må snart være en selvfølge med søkbare registre hvor man kan skrive inn ønskede spesifikasjoner og med noen få tastetrykk få fram produkter som tilfredsstiller disse. I dag brukes det unødvendig mye tid på å lese seg fram til de egnede produktene.

– Stadig flere bygg skal ha Breeam-sertifisering, og våre bedrifter er de første som møter kravene. Derfor må vi kunne snu oss raskt for å få disse opplysningene fra leverandøren.

Fellesnumre
Bakke er heller ikke spesielt imponert over at det fortsatt opereres med fellesnumre i grossistleddet, som umuliggjør sporbarheten. Dette til tross for at forskriften er krystallklar på dette punktet: alle produkter skal ha dokumentasjon over at de tilfredsstiller kravene og er sporbare tilbake til produsenten. Her har de mye å ta tak i, sier han.

– Det  kan virke som at grossistene ikke har tatt dette helt på alvor, da de fortsatt ikke driver i tråd med dokumentasjonsforskriften,. Vi forventer at det vi kjøper fra grossistene skal være i orden, dette må de ta tak i ved å kutte ut leverandører som ikke har nødvendig dokumentasjon på produktene.

 – Hvorfor tror du grossistene henger etter på dette området? Kan det være at enkelte parallellimporterer produkter og legger dem under fellesnumre for å øke inntjeningen?
– Nei, jeg har ingen grunnlag for å hevde det. Jeg tror det handler om treghet i systemene, at de ikke har prioritert det fordi det tar tid og derfor skyver det foran seg.

Krever egen godkjenning
Han minner også om at grossister som tar inn produkter fra utlandet som er godkjent, men som gir disse produktene egne produktnavn for det norske markedet, må innhente ny godkjenning.

– Da sier forskriften at du er pliktig til å innhente godkjenning på det nye produktnavnet, selv om det er samme produkt. Her er det mange som svikter, som sender ut dokumentasjon på andre brands.