Geir Jansen har overtatt som daglig leder i Norsk Varmeteknisk forening, etter Rolf M.Blaker

En ny etappe for Norsk Varmeteknisk Forening

Geir Jansen har overtatt stafettpinnen fra Rolf Munk Blaker

0

Geir er både glad og takknemlig for den jobben Rolf har utført, og sier han vil videreføre mye. Men han legger samtidig ikke skjul på at han vil endre kursen noe.

– Ja, det er naturlig at det blir litt forandring. Jeg vil være mer framoverlent ved å være aktivt mot medlemmer, fagpresse og ut mot forbruker for å nå ut med informasjon. Geir kan fortelle at foreningen allerede planlegger en stor samling på Gardermoen 11. april, med bioolje som tema.

– Det er mange måter å bruke bioolje på, og i denne samlingen vil gi nyttig og viktig informasjon både til varmeforhandlere, fyringsteknikkere, eiendomsbesittere og varmebransjen generelt, sier han til VVSforum.

Førtidspensjonist og daglig leder
NVF har sin opprinnelse i 1946 og ble opprettet av de daværende oljeselskapene, kan Rolf fortelle.

– Etter krigen oppsto det et stort behov for å installere oljekjeler som erstatning for kull og koks som varmekilder. Samtidig var det mangel på kompetanse rundt  oljeanlegg; med tank, brensel, kjel, ja alt som naturlig hørte med for installasjon og vedlikehold. For å kunne bygge den kompetansen på beste måte, ble foreningen etablert.

Rolf kom også fra oljeselskap, og representerte Statoil i styret i NVF. Da han fikk tilbud om å overta som daglig leder, takket han ja.

– Samtidig fikk jeg tilbud om å gå av med førtidspensjon i Statoil, 60 år gammel. Det takket jeg også ja til.

Saken fortsetter under bildet:

Rolf M. Blaker har nå gitt seg som daglig leder i NVF.

Dermed sluttet han i Statoil den ene dagen og begynte i NVF den neste!

Lå med brukket rygg
Rolf overtok en forening som nærmest lå med brukket rygg. Skarve 50 medlemmer, dårlig økonomi og ikke minst liten aktivitet. Det var ikke noe behov for å ha en forening som arbeider med oljefyring når fossilt brennstoff etter hvert skulle fases ut.

– Vi forsto raskt at vi måtte satse på fornybar energi om vi skulle ha livets rett, og

ønsket å samle alle naturlige energiressurser knyttet til det området. Det er mange måter å varme opp vannbåren varme på, og det er mange fagområder inne for å kunne gjøre det, minner han om.

– Det første jeg gjorde, var å skrive en liste over bedrifter jeg ønsket å ha med, som favnet bedrifter innenfor alle varmefag. Selv om det allerede eksisterte interesseforeninger for både varmepumpebransjen, solenergi og biobrensel – og gjorde en god jobb på sine områder -, var det bare vi som kunne favne alt.

– Vi ville ikke konkurrere med foreningene på de ulike spesialområdene, vi  inviterte til samarbeid. Navnet Norsk Varmeteknisk Forening er jo også heldekkende, sier han.

Vokste raskt
Rolf fikk snart respons på sin offensiv og sine argumenter på hvorfor bedriftene burde være med. Medlemsmassen vokste jevnt og trutt, og ble tidoblet under hans ledelse. Også flere foreninger er nå medlem av NVF for å kunne følge med på hva som skjer.

– Mye handlet om å bygge kompetanse, og våre faglige temamøter hver måned ble fort en suksess – ofte med 40-50 deltagere fysisk til stede. I tillegg overfører vi møtene interaktivt via Skype, hvor alle kan logge seg på og delta uansett hvor i verden de måtte befinne seg.

I tillegg etablerte han medlemsbladet ”Fyrtårnet”, hvor han selv skrev alle artiklene.

– Jeg la min ære i å fylle bladet selv, men samtidig var det et mareritt med deadlinene i tillegg til alle andre gjøremål.

Ulike informasjonskanaler
Hans etterkommer sier at han vil videreføre temamøtene, men kan ikke love videre eksistens for Fyrtårnet.

– Nei, det må jeg vurdere. Trolig vil det bli erstattet av en mer informativ hjemmeside og jevnlige nyhetsbrev, resonnerer Geir.

– Jeg kommer også til å bruke en del tid på å reise rundt til medlemsbedriftene for både å lære dem bedre å kjenne og for å høre om det er områder hvor foreningen kan trykke på – eksempelvis ovenfor myndighetene. Og jo større foreningen er, desto mer makt representerer vi.

– Jeg vil også utfordre leverandørene til å være mer på ballen for å kunne etterkomme kundenes ønsker og behov. Det er ikke gitt at man ønsker å investere i veldig mye penger for ok fyringsanlegg, og vi skal framstå som gode rådgivere for våre kunder, sier han.

– Jeg mener eksempelvis  at kombinasjonen av biofyringsolje og varmepumpe som energikilder ikke har kommet godt nok fram. Det er mange som innehar gode oljekjeler som ikke har fått tilbud om å bytte fra fossilt brensel  til biobrensel, gjerne i kombinasjon med en annen oppvarmingskilde om det er behov. Det innebærer at de i stor grad kan benytte det utstyret de allerede har, sier han.

Geir ønsker derfor å invitere til foredrag om slike temaer rundt i Norge, hvor de vil bruke sine medlemmer; både produsenter, leverandører og montører. Den første er som sagt allerede i støpeskjea.

Han påpeker samtidig viktigheten i et godt samarbeid innad i foreningen og at kreftene forenes på tvers av fag- og interesseområder slik at de får en enhetlig bransje som trekker i samme retning og fronter varmefagene på en god måte.

På den måten løfter de hverandre opp.

– Kompetanse er et annet, viktig område jeg vil prioritere, både inn mot medlemmene og mot forbrukerne. Jeg ønsker en lav terskel for at folk skal ta kontakt og vil være aktiv på sosiale medier.

To hektiske uker
Geir er utdannet rørleggermester og har vært i bransjen siden 1982. Han har med seg erfaring fra Werner & Winther Rørleggerbedrift AS, cTc Ferrofil AS, Comfort-Kjeden AS og sist som teknisk fagsjef for Heidenreich AS. Nettopp fornybar energi har vært en stor del av hans arbeidsfelt gjennom mange år.

Den brede kompetansen og det store nettverket han har bygd, anser han som helt nødvendig for å kunne gjøre en best mulig jobb som leder av foreningen.

– Jeg har opparbeidet tillit gjennom min lange fartstid i bransjen og kjenner både fagområdene, markedet og markedskreftene godt. Det gjør at jeg kan være en god budbringer for medlemmene og på vegne av medlemmene. Jeg skal gi gode svar til de som spør, sier han.

Etter knappe to uker i ny jobb, kan han fortelle om en morsom og hektisk start.

– Ja, her var det bare å kaste seg i gang, og det er hyggelig med så mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Mange gleder seg til et tett og godt samarbeid og er spente på hva som vil skje framover.

– Jeg kan allerede nå love et spennende 2019, fastslår han.

Riktig mann
Rolf, som har passert 70 år, er hundre prosent trygg på at de har fått riktig mann til å utvikle foreningen videre.

– Ja, det var et enstemmig styre som ga sin tilslutning etter at vi hadde ”grillet” ham i intervjuene. Dessuten kjenner jeg Geir gjennom hans tidligere jobber, og visste fra før at dette er en faglig dyktig, engasjert og stødig kar. Nå kan jeg trekke seg tilbake med en god følelse, og ofre mer tid på kona Aud.

– Men skulle det være noe, er jeg alltid tilgjengelig for en prat, sier han til sin arvtaker og ønsker ham lykke til på den videre ferden!