Espen Rønning fagsjef kulde i VKE.

Espen Rønning blir ny fagsjef kulde i VKE

Espen Rønning er ansatt som ny fagsjef kulde i VKE. Han kommer fra stilling som forretningsutvikler innen fjernvarme og fjernkjøling i Oslofjord Varme AS.

0

I denne stillingen har Espen fått et bredt kontaktnett og god kjennskap til kulde- og varmepumpebransjen gjennom blant annet å ha deltatt i flere store utbyggingsprosjekter og konvertering av industrielle anlegg til kuldemedier med lav GWP.

– Dette er en veldig spennende bransje og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som fagsjef kulde. Jeg har stor tro på VKE som jeg ser på som en sterk bransjeorganisasjon med godt omdømme og god påvirkningskraft. Bedriftene som arbeider innenfor kulde- og varmepumpebransjen er viktige aktører i det grønne skiftet. Jeg håper å kunne bidra til at kuldebransjen blir enda mer bærekraftig og går foran i satsningen på klimavennlige kuldemedier. Samtidig er det viktig at bransjen holder fortsatt fokus på å jobbe sikkert og trygt med både nye og gamle kuldemedier.

– De løsningene som bransjen tilbyr, er en viktig del av klimaløsningen og jeg tror dette er et viktig argument som vi må benytte for å øke rekrutteringen til både utdanningen og til bedriftene i dette markedet. Vi må fokusere på medlemmenes nytteverdi av VKE og jeg har allerede flere ideer om dette. Jeg gleder meg til å prate mye med medlemsbedriftene, slik at jeg kan bli enda bedre kjent med dem og forstå deres behov, sier Rønning.

En meget fornøyd administrerende direktør i VKE, Thor Lexow mener at VKE har funnet en veldig god fagsjef kulde som evner å ha god medlemsforståelse og overføre dette til gode rammebetingelser for bedrifter og samfunnet.
– Espen blir en viktig ressurs for våre medlemmer, avslutter Lexow.

Espen Rønning er 40 år og er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU.
Tiltredelsestidspunkt er februar 2020.