TILBAKE PÅ ENOVAKONFERANSEN: Erna Solberg sammen med Enovas adminstrerende direktør da hun besøkte Enovakonferansen for tre år siden.

Erna åpner Enovakonferansen 2019

29.–30. januar går Enovakonferansen av stabelen for 8. gang i Trondheim. Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen er blant deltakerne på konferansen som denne gangen bærer navnet «De nødvendige endringene».

0

I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Er norsk økonomi og næringsliv rustet for den store utfordringen? Hva skal til for å øke innovasjonstakten? Hvilke endringer skjer og må skje i de ulike markedene?

Konferansen er en utmerket arena for kontakt med næringsliv og eksperter med unik innsikt i hva som rører seg i markedet og hva som skal til for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Statsministeren åpner konferansen

Enovakonferansen samler hvert år 800 deltakere fra privat næringsliv og offentlig sektor. Statsminister Erna Solberg åpner konferansen tirsdag 29. januar. Blant foredragsholderne finner vi den italiensk-amerikanske professoren Mariana Mazzucato. Professoren som har sin base i London er blitt utpekt som en av verdens tre viktigste tenkere om innovasjon, og er kanskje mest kjent for være forfatteren bak «den moderne klassikeren» The Entrepreneurial State. Nå er hun aktuell med ny bok: The Value of everything: The making and taking in the global economy. Fra Storbritannia tar også Helen Clarkson turen. Clarkson leder den internasjonale NGO-en The Climate Group, og jobber gjennom organisasjonen med noen av de største selskapene og merkenavnene I verden. Hun vil snakke om næringslivets rolle i jakten på å nå 1,5-gradersmålet. Fra verdens største investeringsselskap, amerikanske Blackrock, kommer Sverker Åkerblom for å fortelle om den viktige rollen investeringskapitalen har i den globale omstillingen.

Ferske nyheter

Av norske foredragsholdere kan vi nevne blant andre Statkrafts konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen, og Siri M. Kalvig som er administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer AS. Per Sævik fra Havila vil presentere selskapets visjoner om en Kystrute som går utslippsfritt fra Bergen til Kirkenes, mens Cicero vil lansere en ny metodikk for å vurdere klimarisiko i norske selskaper, og presentere tilstanden for et lite utvalg bedrifter. Enova vil på sin side offentliggjøre vinnerne av konkurransen Storskala demonstrasjon for fremtidens energisystem som vi lanserte på Enovakonferansen i 2018. Vi vil også lansere vår nye industrisatsing.

Mens dag 1 er viet til de store linjene med den oppsiktsvekkende klimarapporten fra IPCC, klimaforhandlingene i Katowice og regjeringens klimarisikorapport som aktuelt bakteppe, går vi på dag 2 av konferansen i dybden på flere nødvendige endringer som må til på veien mot lavutslippssamfunnet: Industrien er langt fra nullutslipp – hvordan skal vi rekke 2050? Og hvordan skal vi løse den store drivstoffutfordringen i transportsektoren både til lands og vanns? Hva skjer med energisystemet vårt når nye bruksmønstre møter gamle tankemønstre, og hvilken rolle kan bygg- og eiendomssektoren spille på veien til lavutslippssamfunnet? Og ikke minst: Hva vil klimarisiko bety for prosjekter og bedrifter som skal innhente kapital? Thina Saltvedt, Oslos klimadirektør Heidi Sørensen, og Mårten Görnerup fra svenske Hybrit development som har ambisjoner om å avkarbonisere svensk stålindustri ved hjelp av hydrogen er blant foredragsholderne på dag 2.

Hele programmet finner du her!

Deltakerlisten finner du her!