Illustrasjon Smart by Powerhouse

Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar!

Ny veileder for smarte bygg:

0

Alle virker være enige om at fremtidens bygg er smarte, men hva er egentlig «smart» og finnes det en definisjon på innhold? Dette var spørsmålet partene i Powerhouse-samarbeidet stilte seg for ca. ett år siden, og som nå har resultert i en veileder for smarte bygg – åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk.

I den rykende ferske Granavolden-plattformen tar regjeringen til orde for et digitalt løft i alle sektorer. De viser til at samfunnet er i endring som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering og automatisering, og har satt som mål å øke produktivitet og effektivisering. For bygg og eiendom virker de fleste være enige om at dette bør ta form av blant annet smarte bygg.

Og begrepet «smart» har vi hørt stadig mer omtalt de siste årene. Det har over lengre tid vært snakket om smarte løsninger og nødvendig digitalisering, og problemer som raskt utdatert programvare, tekniske installasjoner som ikke snakker sammen, mangel på brukervennlighet og bakstreverske anbudskrav har vært belyst i mange fora.

– I Powerhouse-samarbeidet har vi, som mange andre, stilt oss spørsmålet – hva er egentlig et «smart bygg», og finnes det en definisjon på innhold? Utfordringen om å tenke over «nice to have vs need to have» treffer mange av oss som er opptatt av moderniseringen av byggebransjen, og behovet for tydelighet og bransjestandarder innen smarte bygg var for oss åpenbart, sier daglig leder i Powerhouse, Rune Stene

Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/01/30/hva-er-egentlig-et-smart-bygg-na-finnes-det-faktisk-et-svar/