Seminaret ”Rørbransjen 2020” i regi av VVSforum samlet 170 deltagere på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Her ser vi deltagerne ta morgenstrekken før seminaret startet.

– Dette blir en årlig happening!

Gode tilbakemeldinger etter seminaret ”Rørbransjen 2020”:

0

Seminaret ”Rørbransjen 2020” i regi av VVSforum samlet 170 deltagere på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. – Det var så mange positive tilbakemeldinger at jeg allerede nå kan si at dette vil bli et årlig arrangement, sier VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

Hvor står vi i dag, og hvor er vi på vei? Det var utgangspunktet da rørbransjen ble satt under lupen under VVSforums seminar.

Det omfattende programmet var delt i tre bolker, hvor temaene var henholdsvis ståsted og posisjon i byggebransjen i dag og hvilke krav den vil møte i framtiden,  framtidens verdikjede/vareflyt i VVS-bransjen og rekruttering/utdanning. Hver bolk ble avsluttet med en paneldebatt.

Totalt fikk deltagerne høre 20 sentrale foredragsholdere fra hele byggebransjens verdikjede, elegant bundet sammen av konferansier og debattleder Erik Wold, med mange års erfaring fra NRK.

Saken fortsetter under bildet:

Erik Wold var møteleder og konferansier under Rørbransjen 2020

På denne måten ble en rekke VVS-relaterte problemstillinger og oppfatninger både løftet fram og debattert av de ulike aktørene.

Må prate sammen
Nettopp å prate bedre sammen på tvers av ståsteder i verdikjeden, var en erkjennelse alle kunne enes om.  Det samme at datastrukturen i bransjen må effektiviseres og at det må standardiseringer til.

Ingen var heller uenig i at rørleggeren har en helt sentral rolle i byggebransjen, og således må satses på og utvikles for å kunne ha kompetansen til å imøtekomme framtidens krav.

Saken fortsetter under bildet:

Under den avsluttende panledebatten om rekruttering og utdanning. I panelt var Eli Eide Heyerdahl, RørNorge, Christine Sanner, VB, Thomas Olsen, Comfort Karmøy, Lars Skaia, Kuben vgs,Oddgeir Tobiassen, RørNorge, og ytterst til høyre, Ole Larmerud.

At rørbransjen i større grad må ta hånd om prosjekteringen, ble trukket fram av flere representanter fra boligutviklere, mens det fra den andre siden ble påpekt at rørleggeren veldig ofte kom for sent inn i prosjektene, slik at de ikke fikk brukt sin kompetanse til å kunne påvirke  positivt.

Når det gjelder rekruttering til faget, har det skjedd mye positivt de siste årene, ikke minst gjennom jentenes inntog i bransjen.

– Men det er fortsatt en lang vei å gå, og det er et lederansvar at vi kan rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare den halve, understreket Eli Heyerdahl Eide.

Ser det hele bildet
– Det er først når representanter fra hele verdikjeden i byggebransjen er samlet og deler sine erfaringer vi kan se det hele og fulle bildet av VVS-bransjen. Både hva de er gode på og hvor forbedringspotensialene ligger. Skal man komme videre og ikke bli en sinke i bransjen, er man nødt til å se seg selv i speilet og være åpne for tilbakemeldinger.

– Nettopp å kunne bidra til å utvikle bransjen, er motivasjonen for å lage et slikt seminar, sier VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

– Innholdsmessig føler jeg at vi traff bra både med bredden og aktualiteten, og hadde fått på plass dyktige og sentrale aktører som foredragsholdere. Her fikk alle rundt bordet komme til orde. Et seminar med høy kvalitet som vi skal videreutvikle ytterligere til neste år. Jeg ser at det er noe vi kan gjøre annerledes neste gang, og som vi skal jobbe med når vi setter i gang planleggingen av neste års arrangement.

Han er svært glad for at så mange brukte dagen på å lytte til foredragsholderne. Men er samtidig litt overrasket at det ikke var flere rørentreprenører til stede, fordi det er deres fag og deres framtid dette handler om, sier han – svært godt fornøyd med dagen.

Foredragsholderne

* Arne Malonæs, Bygg21: Alle snakker om industrialisering i byggebransjen. Det vil si mer effektiv bygging.

* Roy Frivoll, daglig leder i Avantor Eiendomsforvaltning: Rørbransjen har mye å lære av  lytte til kundens behov og ønsker. Hvordan oppfattes bransjen av kundene?

* Torstein Pedersen, regionsdirektør sørøst, GK Rør: Høyt støynivå i entreprisemarkedet. Vil jeg virkelig at min datter skal begynne i rørbransjen?

* Espen Haaland, avdelingssjef teknisk avdeling, region Oslo for Skanska Norge: Rørbransjen må ta styringen over eget fag.

* Mads Meisingset, Daglig leder, FLOW Group: Skaper gjensidig respekt økt lønnsomhet?

* Per Jæger, Adm.direktør, Boligprodusentene: Hva forventer Boligprodusentene av rørleggerne og rørbransjen? Hvordan tenker rørbransjen å løse dokumentasjonskravene?

* Line Ekroll Dyb, Adm.direktør, Norsk Rørallianse: Datastrukturen i rørbransjen må effektiviseres.
* Bjarne Haugland, Daglig leder, VA og VVS produsentene VVP: Skal VVS-bransjen ha kontroll på egen varedatabase og informasjonsteknologi, eller skal eksterne aktører styre produktdokumentasjonen i vår bransje i en mer kostnadskrevende retning og modell?

* Roger Lunde, Adm.direktør, Brødrene Dahl: Hvordan ser Brødrene Dahl på morgendagens verdikjede i VVS- og byggebransjen?
* Jarle Ørnebo, Marketing Manager, Purus AS: Forbrukermarkedet er i endring og hva vil leverandørene gjøre?
* Frank Olsen, Daglig leder, Rørkjøp: Dagens verdikjede vs morgendagens verdikjede.
* Jonas Brennwald, Deputy Chief Executive Officer, Grohe AG: Hvordan vil handelsmønstret til rørleggerne og forbrukerne fortone seg i fremtiden?
* Oddgeir Tobiassen, Direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge: Hvordan ser rekrutterings- og utdanningssituasjonen ut fremover, og hvilke teorikunnskaper skal forlanges av en nyutdannet rørlegger, og rørleggermester?

* Marie Christine Sanner, Prosjektansvarlig og leder av VB Kompetansesenter: VB skal være den ledende rørkjeden når det gjelder rekruttering og kompetanseutvikling!

* Ole Larmerud, Seniorkonsulent, Rørbransjen: Fremtidens rørleggere – Kvalitetsbevisste håndverkere eller ubevisste montører?

* Thomas Olsen, Energi/VVS Ingeniør & BIM-teknikker, Comfort Karmøy AS / Comfort Haugesund AS: Hvordan kan kompetanse gjøre rørbransjen mer spennende – motivere rørleggere og andre i bransjen til å søke mer kunnskap?

 *Petter Breivold Jansen, Lunder & Aas AS / VB og Dennis Tjernshaugen, Martinsen & Brodahl AS /VB: Hvorfor ønsker vi å bli Fagskoleingeniør KEM?

* Lars Skaia,Fagskolelærer, Kuben videregående skole: Ytterligere differensiering og fagspesialisering i opplæringsløpet er nødvendig!

* Eli Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene: Kan felles rekruttering i byggebransjen bidra til modernisering av rørbransjen?