Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier til VVSforum at entreprenørene på prosjektet Livsvitenskap er valgt ut i fra kriterier som har krav til egne og samarbeidende partnere i inn- og utland som har ingeniører, fagarbeidere, mestere og lærlinger. Foto: Mette Randem, Statsbygg

Derfor valgte Statsbygg få og store totalentrepriser

Strenge kriterier til entreprenørene på prosjekt Livsvitenskapbygget:

0

– Statsbygg har strenge krav til seriøsitet i sine kontrakter.  Disse er selvfølgelig også gjeldende for Livsvitenskapsbygget, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til VVSforum.

Rørentreprenørene Norge har advart mot at gigantiske offentlige anbud skremmer mange bedrifter i den norske rørbransjen, fordi risikoen blir for stor. Resultatet er at kontraktene dermed ofte går til utenlandske aktører, samt til store selskaper uten egne fagarbeidere og lærlinger, som dermed som er avhengig av innleie. Livsvitenskapsbygget ved universitetet i Oslo, i regi av Statsbygg, er blitt trukket fram som et negativt eksempel, hvor blant annet Assemblin trakk seg på grunn av risiko. Kontrakten gikk til AF-gruppen.

Les: – Gigantiske offentlige kontrakter stenger norske rørleggerbedrifter ute

– Strenge krav
Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim påpeker at entreprenørene på prosjektet Livsvitenskap er valgt ut i fra kriterier som har krav til egne og samarbeidende partnere i inn- og utland som har ingeniører, fagarbeidere, mestere og lærlinger.

– Alle seirende anbud er norske selskap, og de har tilfredsstilt kravene i kontrakten. AF oppfyller også alle disse kravene, sier hun til VVSforum.

Totalentrepriser som prosjektmodell
Prosjektet har valgt få og relativt store totalentrepriser som prosjektmodell. Det ble besluttet etter tett dialog med mange aktører på det norske markedet, sier hun.

– Alle entreprenørene uttalte at totalentreprisemodellen var å foretrekke fordi de dermed kunne være med tidlig og påvirke løsningsvalg og byggbarhet, og velge leverandører selv. Dette har også vært erfaringene fra tidligere prosjekter der entreprenørene har ønsket å delta fra en svært tidlig fase i prosjektutviklingen. Totalentrepriser er en velkjent modell for aktørene.

Les: Delte entrepriser har vært en stor suksess ved nye SUS2023 i Stavanger

Hun opplyser også at de tekniske entreprenørene har ønsket at kontraktene (rør, ventilasjon, elektro) skal inngås direkte med byggherren, og ikke som underentreprenører til en større byggentreprenør. Dette ønsket har de etterkommet.

Store kontraktsstørrelser
Prosjektet har store kontraktsstørrelser – opp mot 1,5 milliarder kroner, og det ble derfor gjort undersøker i markedet før utlysninger.

– Med bakgrunn i slike undersøkelser ble prosjektet for eksempel anbefalt å dele elektroentreprisen i to deler, fordi elektroentreprenørene så det som fordelaktig at disse kontraktene var mindre. Ved anbudsåpningen var det de samme tre konkurrentene som hadde levert anbud på begge disse entreprisene. I løpet av evalueringen ble samme vinner kåret, sier hun.

Beste løsningene
– Livsvitenskap har valgt en kontraktstrategi der man etter kontrahering av de sidestilte totalentreprisene sammen med prosjekteringen skal finne de beste løsningene og det mest optimale kostnadsbildet. Dette i løpet av et samspill. Når samspillet er ferdig, inngås sidestilte totalentrepriser.

Samspillformen skal gi et mest mulig rasjonelt prosjekteringsarbeid. Prosjektet har videre egne strategier for digitalisering, logistikk, lean og systematisk ferdigstillelse.

Hun påpeker at kontraktstrategien medfører  at hver enkelt kontrakt blir mye mer enn en ren gjennomføringskontrakt.

Les: Ulike entrepriseformer sikrer konkurransen

– Samspillet og kontraktsmodellen skal utløse ambisjonene om fremtidsrettede byggemetoder og optimalisert byggekost. Det endrer både risikoprofilen og organisasjonssammensetningen sammenliknet med en mer tradisjonell kontraktsmodell.

– For å løse denne typen oppdrag kreves det mye av entreprenøren når det gjelder tverrfaglig (teknisk) kompetanse, prosessledelse og samspill, noe som gjerne resulterer i nye samarbeidskonstellasjoner sammenliknet med hva bransjen er vant med fra tidligere.