COWI-kollegaer beundrer applikasjonen som beregner miljøkrav til materialbruk i prosjekteringsverktøyet Building Information Management (BIM). Fra venstre: Vibeke Nossum, Bente Veiåker Engmo og Hilde Ramfjord. (Foto: Hans-Einar Råberg)

Cowi integrerer miljøkrav i BIM

Ved hjelp av et sterkt BIM-team og egne programmerere, har COWI lyktes med å få miljøkrav inn i det digitale prosjekteringsarbeidet. Integreringen gjennomføres for første gang, som en del av et pilotprosjekt for Rana kommune.

0

COWI prosjekterer nye Gruben barneskole på vegne av kommunen, som har grønn omstilling som et satsingsområde.

I denne omgangen er det miljøkrav til materialbruk som skal inn i BIM.

– En bærekraftig byggeprosess har vært på agendaen lenge, og nå har vi kommet godt i gang med å integrere miljøkravene i BIM. Entreprenørene kan ta i bruk BIM-modellen allerede. Siden COWI og arkitektene arbeider med forskjellig programvare, har vi hatt en utfordring med å importere RIM-kravene, men er nå i ferd med å lande på en løsning, sier Hilde Ramfjord, COWIs BIM-koordinator for prosjektet.

– På denne måten sørger vi for at miljøaspektet blir enda bedre ivaretatt i det tverrfaglige prosjekteringsarbeidet, og det er vi veldig stolte av, sier Ramfjord, som understreker at de har et tett samarbeid med arkitektene i SPINN arkitekter og prosjekteringsleder fra Norconsult, samt prosjektleder i Rana kommune.

Sterk BIM-organisasjon
Ramfjord sier at de har «knekt en kode» takket være en etablert BIM-organisasjon, innovasjon på programmeringsfronten og en fremoverlent kunde.

– COWI har en sterk BIM-organisasjon hvor de ulike fagområdene er representert – nå også miljø og programvareutvikling. Dette skaper et solid, tverrfaglig samarbeid med rom for innovasjon. Fag som brann og akustikk har hatt en godt etablert BIM arbeidsmetodikk i flere år, så vi har brukt erfaringene fra disse områdene for å utvikle egen applikasjon, noe som gir oss nye muligheter innenfor BIM, sier Ramfjord.

– I tillegg har vi en svært miljøbevisst, ambisiøs kunde, som er opptatt av å digitalisere mest mulig og teste nye løsninger. Dette har også fremmet vårt innovasjonsarbeid, sier hun.

Vaktbikkjer fra dag en
Rana kommune har hatt fokus på miljø helt fra tidlig planlegging av Gruben barneskole. Bente Veiåker Engmo, COWIs miljørådgiver i prosjektet, forteller at miljørådgivere raskt ble involvert i prosjekteringen.

– Slik har vi fått lov til å ta plass, og nærmest fungert som vaktbikkjer overfor resten av prosjekteringsgruppa. Miljøkravene skal inn digitalt, alle må ta hensyn til dem, og vi setter tydelige mål. Vi er opptatte av å lage et robust, fleksibelt bygg med lang levetid, godt inneklima og energieffektive løsninger – og med minst mulig miljøpåvirkning, sier Engmo.

– God planlegging i tidlig fase er viktig for å nå miljømålene, og BIM er et sentralt verktøy for å synliggjøre disse målene. Vi får en bedre oversikt, noe som igjen øker muligheten for å få gjennomført prosjektet innenfor budsjett, og med reduserte klimagassutslipp, sier hun.

Får mer kontroll på miljøaspektene
Implementering av miljøkrav i BIM resulterer også i økt tverrfaglig kontroll, ved at all informasjon om bygningen blir tilgjengelig på ett sted.

– Dette øker sannsynligheten for å lykkes med et klimavennlig prosjekt. Via BIM-modellen synliggjør vi at det skal benyttes byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom byggets livsløp, med fravær av miljøgifter. Dette er viktig i prosjekteringen av skolebygg, sier Engmo.

Hun peker på at løsningen har et stort potensial med tanke på videre utvikling.

– Vi kan benytte oss av arbeidsmetodikken i flere prosjekter. Som et resultat kan vi tilby kundene våre en enda mer avansert BIM-modellering, hvor bærekraft spiller en større rolle en noen gang. Etter hvert ønsker vi å inkludere ytterligere elementer fra miljøoppfølgingsplanen. BREEAM-kriterier kan også være et eksempel, sier hun.

Rått miljøbygg i massivt tre
COWI er også ansvarlig for øvrige miljøaspekter i prosjekteringsarbeidet, som energieffektive løsninger og avfallssortering, samt å skape en fossilfri byggeplass. Videre har COWI bidratt i Rana kommunes arbeid med å søke om Klimasatsmidler gjennom Miljødirektoratet.

Prosjektansvarlig i Rana kommune, Jon Einar Tuven, forteller at de tar sterkt hensyn til kommunens klima- og miljøpolitikk i byggingen av Gruben barneskole, som skal stå klar til skolestart i 2021 og huse 540 elever.

– Vi ønsker at dette skal bli et rått miljøbygg i massivt tre, både innvendig og utvendig. Tre er positivt for inneklimaet, siden det regulerer fuktighet og CO2 bedre enn mange andre materialer, sier Tuven.

– Videre skal materialene blant annet være fri for miljøgifter og skadelige avgasser, og vi prioriterer svanemerkede produkter i valg av maling, gulvbelegg og bygningsdeler. Gjenbrukselementer blir også å finne, sier han.

– Som offentlig utbygger ønsker vi å gå foran med et godt eksempel, og har et kraftig fokus både på bærekraft og digitalisering. Derfor er vi veldig fornøyd med å få miljøkravene inn i BIM. Denne synliggjøringen gjør oss mer skjerpet i byggeprosessen. I tillegg får vi god dokumentasjon til ettertid. Dermed blir det enklere å gjøre oppgraderinger og vedlikehold ved behov, sier han.