Egil Brastad Hansen, 57 år, Ingeniør fra Luftforsvaret, erfaringer fra teknisk vedlikehold av jagerfly i forsvaret, 5 år i Det Norske Veritas, og nå etter 13 år som teknisk direktør i Kverneland Group tiltrer stillingen som daglig leder i Covent AS

Covent har ansatt ny daglig leder

Etter 17 år i sjefsstolen, vil Ivar Hovland trekke seg tilbake og bli pensjonist fra nyttår av. Erstatter er allerede på plass, og Egil Brastad Hansen overtok ledelsen fra 1. august i år. Ivar Hovland vil være med ut året for en god overgang av lederskiftet.

0

Egil kommer fra stillingen som Teknisk direktør i Kverneland Group AS, og har en allsidig og høy teknisk bakgrunn og lang ledererfaring. Kompetansen vil styrke Covents produksjon og produkter, som igjen vil gi Covent en ytterligere vekst skriver de i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å ta fatt i denne spennende bedriften, sier Egil. Jeg bor i Bjerkreim, og har hatt gleden av å følge bedriftens utvikling de senere år, slik at det passet glimrende for meg å ta fatt i denne nå. Produktspekteret som Covent presenterer, er tilpasset det grønne skifte, energivennlig og miljø bevisst. En fremtidsrettet bedrift i sitt 47-ene år, med andre ord, sier Brastad Hansen.
– Jeg vil benytte den første tiden nå til å bli godt kjent med selve fabrikken, markedet, og alle ansatte. Med at Ivar blir med noen måneder til, gir oss god tid til å bli bedre kjent med de ulike segmenter. Bedriften er inne i en hektisk periode, med rekordhøy ordrereserve, full belastning i alle rekker og har gjennomført nyinvesteringer i 2018 med modernisering av hele produksjonslinjene. At vi har store offshore ordrer med Johan Sverdrup fase 2 i tillegg, gir bedriften ekstra ben å stå på.

Covent har tatt mål av seg å vokse videre i det Norske markedet, og ser stort potensialet for sine eksisterende produkter, og ikke minst for nyutvikling som pågår hele tiden. Covent sine produkter som gir 92% energi besparelser, vil bli et «must» for alle byggherrer i fremtiden.