- I tillegg til selve teknologien Caverion SmartView, vil smart-teknologifagene i Caverion få et høyere fokus fremover, sier Roar Andersen i Caverion.

Caverion lanserer ny digital plattform for mer effektive bygg

- SmartView er et produkt av kravet til digitalisering

0

Portalen samler Building Management System (BMS), IoT-sensorer, energiforbruk, dokumentasjon og servicemanual på ett sted. Forretningsutviklingsdirektør i Caverion, Roar Andersen, forteller at de har utviklet Caverion SmartView sammen med kundene.

– Fordelene er enklere drift og forbedret brukertilfredshet.

Caverion SmartView er ikke en enkel kundeportal, men en digital plattform som samler eiendomsdata fra flere kilder og dokumentasjon på ett sted.

– Effektiv drift av dagens bygg krever at data fra flere ulike systemer er samlet og presentert på en forståelig måte for de som drifter bygget. De må enkelt kunne finne ut om inneklima er bra, status på vedlikeholdstiltak, energiforbruk, og byggets tilstand for øvrig. Dette er nå mulig gjennom Caverion SmartView, slår Andersen fast.

Fra installasjon til teknologi
Med lanseringen av den digitale plattformen for byggeffektivitet tar Caverion et viktig skritt mot å bli et teknologiselskap, i tillegg til å være en solid installasjonsbedrift.

– I Europa har vi samlet over 30 000 servicekunder og 10 000 bygg tilkoblet vårt Remote Center. Vi sitter på mye data vi kan samle og analysere slik at det kommer til fordel for de som eier og drifter bygg. Det er enklere å ta de rette avgjørelsene som er positivt for både lommebok og miljø, om du har den riktige informasjonen presentert på en forståelig måte, sier Andersen.

I tillegg til selve teknologien Caverion SmartView, vil smart-teknologifagene i Caverion få et høyere fokus fremover.

– Vi har alltid hatt dyktige teknologimiljøer hos oss, som vi skal utvikle videre. Vi har f.eks. stor kompetanse på smart-teknologifag som sikkerhet, IKT & AV, kjøling og automasjon. Her har vi flere store nasjonale kontrakter med blant annet kunder som Forsvarsbygg og Avinor, sier Andersen.

SmartView utvikles i takt med digitaliseringen
Caverion SmartView er allerede i bruk av flere kunder.

– Plattformen er modulbasert slik at den kan utvikles kontinuerlig i takt med behovene til driftsansvarlige og eiendomsbesittere. Digitaliseringen vil også gi nye utviklingsmuligheter, og her skal vi ligge i front, avslutter Andersen.