Illustrasjonsfoto. NOVAP

Bytt ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig:

0

NHP-nettverket har sammen med andre aktører laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa. Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres av en installatør som er F-gass sertifisert.

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig, og Prognosesenteret forventer at det vil bli flere utskiftinger enn nye installasjoner i 2022. Dermed skal et stort antall varmepumper med HFK-gass demonteres i tida framover.
– Vi er opptatt at både gassen og varmepumpene blir trygt håndtert og godt tatt vare på slik at mest mulig kan gjenbrukes, understreker Rannveig Ravnanger Landet, direktør i Byggenæringens Landsforening og leder av NHP-nettverket (nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall).

Ta ut gassen tidligst mulig
Filmen oppfordrer forbrukere til å kontakte F-gasssertifiserte installatører når varmepumpa skal byttes ut.
– De som har F-gass sertifikat kan få i pose og sekk, mener Stig Rath, prosjektleder for filmen. Han utdyper: – Tapper du gassen av før varmepumpa demonteres, er du trygg på at den håndteres riktig, så du gjør en god jobb for klimaet og miljøet. Og samler du opp F-gass og leverer, kan du tjene gode penger på det.

Statlig refusjon for brukt F-gass utgjør ca. 1100 kr per luft-til-luft-varmepumpe, men du må betale et behandlingsgebyr for å levere hos avfallsmottak.
– Derfor lønner det seg å samle opp fra flere varmepumper før gassen returneres, poengterer Rath.

Mest mulig
NHP-nettverket har jobbet med avfallshåndtering i byggenæringen siden 2001, og ser det som naturlig å bidra til at varmepumper håndteres på en skikkelig måte når de byttes ut.

– Gassen tappes forsvarlig og resten av varmepumpa skal leveres inn i el-retursystemet. Da kan flest mulig av komponentene gjenbrukes eller gjenvinnes og fortsatt gjøre nytte, sier Landet. Varmepumper inneholder blant annet kobber som det er viktig å gjenvinne.

Filmen og brosjyren om å bytte varmepumper er laget av NHP-nettverket i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet, Stiftelsen Returgass, Renas og Direktoratet for byggkvalitet.