Hvorvidt dette ender i at utmeldelse av BNL, ville ikke Byggmesterforbundets daglige leder Frank Ivar Andersen spekulere i etter avstemningen.

Byggmesterforbundet vil vingeklippe BNL

Landsmøte sa ja til drastisk endringsforslag:

0

Byggmesterforbundets styre fikk i går full oppslutning fra landsmøtet på sitt krav om store endringer i Byggenæringens landsforening (BNL). Den stadig økende misnøyen har gått på at BNL ikke ivaretar tømrerfaget godt nok, og ønsker mer råderett over egne beslutninger.

– BNL er et lag med spillere som kler seg i lik drakt, men som ikke spiller mot samme mål. Vi må ta tilbake kontrollen med tømrerfaget. Nå er det for mange kompromisser, sa Byggmesterforbundets styreleder Per Ove Sivertsen før avstemmingen.

Også flesteparten av de øvrige innleggene ga uttrykk for misnøyen med samarbeidet mellom BNL og byggmesterne. Det har vært uro både i medlemsmassen og i lokalforeningene i forhold til manglende resultatoppnåelse, og negativ medlemsutvikling.  I forslaget gikk det fram at BNL må satse på å fremstå mer presist og selvstendig i profilering av saker og bli en tydeligere aktør lokalt.

Ulf Larsen hos Mesterbygg Moss og Byggemesterforbundet Østfold mente at BNL egentlig er med på å fremme synspunkter som er direkte imot deres interesser.

Klar tale!
Resultatet av avstemningen gjenspeilet stemningen og talte sitt klare språk om holdningene til BNL. : 476 stemmer sa ja til innstillingen, 20 gikk i mot og 30,5 stemte blankt.

Byggmesterforbundet vil dermed jobbe for at BNL begrenser sitt mandat til kun å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst. I realiteten vil det si en vesentlig vingeklipping av dagens modell.

Hvorvidt dette ender i at utmeldelse av BNL, ville ikke Byggmesterforbundets daglige leder Frank Ivar Andersen spekulere i etter avstemningen.

– BNLs eiere har så ulike interesser og at fellesnevneren ligger på arbeidsgiverområdet. Men hvordan man håndterer dette videre, vil bare tiden vise, sier Andersen til Byggeindustrien. – Hvordan de andre bransjeforeningene forholder seg til dette vedtaket, vil være avgjørende for veien videre.

Han påpeker at Byggmesterforbundet er den nest største eieren i BNL og er helt overbevist om at dette blir håndtert på en god måte.

Ordknapp styreleder
Styreleder Dag Andresen i Byggenæringens Landsforening (BNL) uttaler i en kommentar  til Byggeindustrien at han registrerer resultatet av avstemmingen til landsmøtet i Byggmesterforbundet, og at saken nå skal behandles i BNLs generalforsamling. Han ønsker ikke å kommentere forslaget fra Byggmesterforbundet ytterligere.