Arvid Aalen i Geberit Norge skal under Bygg Reis Deg holde to foredrag om sanitærinstallasjoner i baderom, og tverrfaglig prefabrikasjon av sanitærvegger og røranlegg. Blant annet vil Geberits GIS-system (se bildet) som ble installert under rehabiliteringen av Hotel Caledonien i Kristiansand bli omtalt i foredraget. Det hele skjer på scene 3 i hall D, både torsdag og fredag.

Hvordan bygge sanitærinstallasjoner i baderom hurtig?

Geberit Norge på Bygg Reis Deg 2019:

0

Geberit Norge skal under Bygg Reis Deg 2019 holde to foredrag med temaet: «Sanitærinstallasjoner i baderom hurtig installert – Tverrfaglig prefabrikasjon av sanitærvegger og røranlegg». Leverandørens GIS-sanitærvegg-system som ble benyttet i rehabiliteringen av Caledonien Hotell i Kristiansand vil bli presentert. Dette var et suksess case som ble utført i samarbeid med Kruse Smith og Egeland Rør.

Innleggene til Geberit Norge holdes av Arvid Aalen på scene 3 i hall D, torsdag kl.15.00 og fredag kl.12.00.

– I mitt foredrag kommer jeg til å ha fokus på løsninger som skal gi raskere bygging av sanitærinstallasjoner i alle typer bygg. Geberit har mange installasjonssystemer for å lage smarte sanitærvegger. Vårt GIS sanitærvegg-system ble benyttet i rehabiliteringen av Caledonien Hotell i Kristiansand, og installert med stor suksess i samarbeid med Kruse Smith og Egeland Rør i Kristiansand. Hotellet var et norsk pilotprosjekt for systemet som Sentral-Europa har brukt i en årrekke. Sanitærveggsystemet og løsningene ga byggherren høy kvalitet, reduserte kostnader, og en rask byggeprosess, uttaler Arvid Aalen til VVSforum.

Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøtet 2019 blir en kunnskapsarena uten sidestykke, skriver arrangørene. – Her får man mer enn 200 seminarinnlegg fra aktører som villig deler av sin kunnskap og kompetanse. Messen har i år satt fokus på hvordan man sammen kan utvikle en mer bærekraftig byggenæring ved blant annet å ta i bruk digitale verktøy og eksisterende produkter og løsninger.

Geberit har blitt valgt ut som en av få VVS-leverandører til å bidra med sin kunnskap og erfaring rundt kostnadseffektive byggeinstallasjoner under fagdelen av Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøtet 2019. Foredraget finner sted på scene 3 i hall D.