Pir Vest, plassbygd aggregat ZIZE-s, ytelse 46 000 m³/h

– Bruk av to-trinns varmeveksler bidrar til tørrvirkningsgrad på 90 prosent

Voltair System har levert luftbehandlings-aggregater til deler av PIR Vest på Gardermoen

0

Voltair System har levert modulære anlegg som betjener deler av PIR Vest på Gardermoen. I prosjektet har selskapet benyttet et svenskt ventilasjonsaggregat som er relativt ukjent i Norge. Aggregatet tilpasses plassen som er tilgjengelig i teknisk rom, og gir nesten 60 prosent bedre gjenvinningsgrad enn de gamle aggregatene som ble byttet ut på Gardermoen.

– Vi har skiftet ut fire aggregater, og erstattet disse med to nye aggregater med en samlet luftmengde på henholdsvis 46.000 kubikk på det ene og 36.000 kubikk på det andre. Det som er spesielt ved installasjonen på Oslo Lufthavn er at vi her måtte tilpasse oss høye eksterne trykkfall. Den trykkutsatte delen av aggregatet er forsterket for å tåle det høye trykket, sier Kurt R. Olaussen, VVS og Sprinkler AS, og representant for Voltair System i Norge.

Aggregatet tar form. Veksleren er på plass

Saken fortsetter under bildet:

Voltair System er et svensk selskap som i dag eies av Volution Group. Selskapet ble stiftet i 2006 og utvikler, produserer og selger ventilasjonsaggregater til det nordiske markedet. Voltair System har hovedkontor i Stockholm og fabrikker i Torsby og Nyland.

Frekvensstyrte vifter. Enkel tilkomst for vedlikehold

Mange fordeler med plassbygde løsninger
– Dette er plassbygde spesialløsninger som vi tilpasser eksisterende forhold. Anlegget tas inn i deler og det kan være lange transportveier inn. I tillegg tilpasses aggregatdelene de enkelte prosjektene og vi klarer oss med en døråpning på kun 60 centimeter. Anlegget er tilpasset søyler og andre installasjoner, noe som gjør at løsningen er fleksibel i trange lokaler. Vi finmåler alltid før vi lager montasjetegninger og på våre plassbygde løsninger er det kun våre egne montører som får montere, forteller han.

– Vi har skiftet fire av seks systemer i denne piren. Det er totalt 8 vifter i det største anlegget, og seks i det andre anlegget. Varmeveksleren er identisk i alle systemene, og det gjør at vi får like høy virkningsgrad på de mindre aggregatene, som i dette tilfellet ligger på over 87 prosent, sier Olaussen.

To-trinns varmeveksler
Han forteller at det som er spesielt er bruken av en to-trinns varmeveksler som er laget i polykarbonat, et veldig tynt materiale som kan lages i store dimensjoner, og som gir lavere lufthastighet, samt lang kontakttid i vekslingen.

– Det er to-trinns-vekslingen som gjør at vi kommer opp i en tørrvirkningsgrad på 90 prosent i enkelte systemer. I virkeligheten ligger det på en til tre prosent høyere, hvis man tar hensyn til fuktigheten i luften. For anlegg som går kontinuerlig vil jeg påstå at dette er en svært lønnsom investering. Jeg er blitt fortalt at vi er den den eneste leverandøren som kan levere denne ytelsen med tanke på energigjenvinning. Det er en av årsakene til at vi også ble valgt, sier Olaussen.

Saken fortsetter under bildet:

Tidligere fagansvarlig VVS Avd. Bygg og Tekniske Anlegg i Avinor, Harald Hammerseth sammen med Kurt R. Olaussen i Voltair System

– Minst 25 prosent av aggregatene blir trykkprøvd under montering på plassen, og de trykkutsatte delene er blitt testet ut med et trykk på 1000 pascal. Her ligger vi en klasse under kravet til tetthet, altså en klasse bedre en kravet, sier Olaussen.

Gjenvinningsgrad på 90 prosent
Arealet i teknisk rom er det samme som før, og Avinor har kun gjort noen tilpasninger på kanalsiden i forhold til inntak og avkast.

– Det nye aggregatet hat bidratt til at gjenvinningsgraden er økt fra i underkant av 35 prosent til nesten 90 prosent. Dette er energisparing på høyt nivå. En ting er at vi sparer energi, et annet viktig moment er at vi med ett aggregat kontra to, fører til reduserte vedlikeholdskostnader. Gamle ineffektive reimdriftsvifter byttes til nye vifter som er direkte-drevne. Her er det store fordeler ved at det at det er få bevegelige deler inne i aggregatene, kontra tradisjonelle aggregater med rotorgjenvinner, sier Olaussen.

Flere fordeler
En annen fordel med denne aggregattypen er at når det ikke er behov for gjenvinneren, går luften forbi varmeveksleren og trykkfallet i systemet blir mindre.

– I et hotellprosjekt i Tromsø der denne aggregattypen er brukt, ser vi at SFP-faktoren er helt ned mot 1 ved ca. 80 prosent ytelse og rundt 1,5 til 1,7 ved full drift. Vi ønsker å følge med på hvordan anleggene fungerer etter at de er satt i drift, og har tilgang til SD-anleggene i to av bygningene. På denne måten kan jeg følge med på hvordan aggregatene fungerer ved ulike driftsforhold, sier Olaussen.

Filtervegg med lett tilgjengelighet for skifting av filter

Levert til mange prosjekter
Selskapet har levert flest plassbygde aggregater som tilpasses lave høyder, bygningsmessige hindringer som søyler, fagverk, og plasseringer av sjakter.

– Typiske utfordringer er lav takhøyde, ønske om å bruke rom som ellers er lite verdifulle, og for å frigjøre plass på taket. Dette kan for eksempel være ved påbygg av flere etasjer på eksisterende bygninger. Andre utfordringer, som våre konkurrenter i mindre grad kan gjøre, er å tilpasse løsningene til hindringer som søyler, noe som var tilfellet på LHL Gardermoen.
Siden aggregatene kan leveres med en temperaturvirkningsgrad på over 90 prosent, er løsningen svært gunstig, spesielt i anlegg med lang driftstid. I tillegg kan aggregatene leveres med en luftmengde opptil 144 000 m³/h, sier han.

– Andre fordeler er at tilluft og avtrekk ikke er i kontakt med hverandre, noe som gjør at det ikke er luktoverføring mellom tilluft og avtrekk. Aggregatene er derfor egnet i anlegg på kjøkken, laboratorier og på sykehus, sier Olaussen.

– Vi vet at energieffektive løsninger blir viktigere i årene som kommer. Der er løsningene våre i en særstilling i forhold til konkurrenter. Ved å øke virkningsgraden fra 80 til 90 % halveres energibruken. Flere aktører har i den senere tiden fått opp øynene for løsningene og vi er for tiden involvert i flere prosjekter i Oslo-området, avslutter Olaussen.