Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge

Bravida nedskalerer og reduserer med 20 årsverk

Store tapsprosjekter i Oslo:

0

Bravidas oppkjøp av norske Oras i 2017, gjorde selskapet til landets ledende totalentreprenør innenfor tekniske installasjoner. Men samtidig fikk de flere tapsprosjekter i fanget, som gjør at de nå nedskalerer aktiviteten i Oslo og fjerner 20 årsverk.

– Oppkjøpet av Oras inkluderte en stor ordrereserver som vi var klar over inneholdt prosjekter som var lavt priset og vanskelige å gjennomføre. Det er en årsak til at vi nå er mer selektive på hvilke prosjekter vi påtar oss, og må nedbemanne i den tidligere prosjektavdelingen til Oras i Oslo og Akershus, sier Bravidas administrerende direktør Tore Bakke til VVsforum.

– Vi ønsker å komme inn tidlig i prosjekter, gjerne med både rør, elektro og ventilasjon, vi  hvor kan utvikle prosjektet sammen med kunden. Vi ser at det gir færre konflikter, at vi kan digitalisere byggeprosessen og med det få planlagt produksjonen på en helt annen måte enn der hvor vi gir en lav pris på en totalentreprise –  hvor vi kommer inn i en sen fase. Derfor reduserer vi volumet på rørprosjekter i Oslo, samtidig som vi skal vokse på service.

Egne ansatte
Mens Oras opererte med mange innleide medarbeidere i det daglige virket, og gjennom det drev opp volumet, ønsker Bravida utelukkende å håndtere egne, fast ansatte i staben – samt innleie kun for å kunne håndtere toppene, som han mener er en nødvendighet for å kunne være konkurransedyktig på de store oppdragene.

– Det vi leverer skal alltid være av topp kvalitet. Mye innleie og høyt volum kan fort føre til brist i leveranser, og vi tjener heller ikke penger. Derfor tilpasser vi organisasjonen etter det nye volumet, som samlet, inklusiv service og prosjekt i Oslo og Akershus etter nedjusteringen ligger på ca 450 millioner kroner.

– Har det dukket opp tapsprosjekter etter oppkjøpet som dere ikke var klar over?
– Det er et par, tre prosjekter Oslo-området som har vært langt verre og mer krevende enn det vi forutså. Men til gjengjeld er det andre prosjekter som har slått motsatt ut, så det har gått begge veier.

–  Vi var selvsagt klar over at Oras hadde tapt penger i mange år, og at det var tapsrisiko i flere prosjekter. Forhold som også gjenspeilet kjøpesummen, legger han til.

Nedjustert med 20 årsverk
Etter den nylige fusjonen med Oras, har Bravida rundt 3000 ansatte på lønningslisten. Sånn sett, kan en nedbemanning på 20 årsverk  virke lite. Men Bakke påpeker at det er like smertefullt for de som har fått oppsigelsen.

– Det går ikke bare  ut over den ansatte, men også familien når man mister jobben. Det har jeg veldig respekt for, og det er bare å beklage at vi må gå til slike skritt.

Bakke sier det alltid vil være diskusjoner og uenigheter om hvem som skal plukke ut, hvem de 20 er. Men føler samtidig at det har vært en god prosess sammen med de tillitsvalgte i bedriften.

Innleid nøkkelpersonell
En utfordring har vært at nøkkelpersoner i enkelte prosjekter har vært innleide, og derfor har vært vanskelig å erstatte i egne rekker.

– Jeg har forståelse for at tillitsvalgte har reagert på disse forholdene – og som det har vært harde diskusjoner på – uten at jeg ønsker en polemikk på dette i media.

– Som sagt, har det vært ryddige og  gode prosesser med de interne tillitsvalgte, og vi har blitt enige om hvordan det skal gjøres. De har sett alvoret i at selskapet har tapt mye penger på enkelte prosjekter, og vist forståelse for at det må iverksette tiltak for å styrke oss for framtiden. Det føles veldig bra.

Er dere nå helt i mål med nedbemanningsprosessen?
– De som blir berørt, har fått oppsigelsen. – Vi håper og tror at  vi nå kan konsentrere oss hundre prosent om å konsolidere den gode posisjonen og det gode renommeet vi har i markedet, sier Bravidas administrerende direktør Tore Bakke til VVSforum.