Illsutrasjon: Sandalshagen, Bergen. JM Bygg.

Boligprodusentene bekymret over svak igangsetting

Boligstatistikk pr. august 2019

0

– Selv om det erfaringsmessig kan være svingninger i boligtallene i sommermånedene, er vi nå bekymret over markant fall i igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Vi ser at salget lå 44 % over fjoråret for juli og 11 % under fjoråret for august. Igangsettingen lå 25 % under fjoråret for juli og hele 41 % under fjoråret for august.

– Oppsummert for perioden januar til august 2019 finner vi at salget av nye boliger er på nivå med samme periode i 2018. Men tilsvarende tall for igangsettingen viser 17 % nedgang sammenlignet med 2018, sier Jæger.

De siste 12 månedene er det solgt 27 406 boliger, og igangsatt 26 949 boliger.

Det er spesielt svak igangsetting av leiligheter som gjør utslag med en nedgang på 27 % så langt i år, mens eneboliger og småhus bare er ned 4 % og 2 %.

Vi ser at igangsettingen faller selv om salget holder seg stabilt. Vi tror en økende andel av det rapporterte salget omfatter usolgte leiligheter i allerede igangsatte prosjekter. Det svekker også igangsettingen at bankene har økt kravet til forhåndssalg i nye prosjekter.

Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil ytterligere svekke tilførselen av nye boliger.