BNL mener at lærlinger mellom 17 og 18 år kan få jobbe mer en 8 timer

BNL er positiv til endring i dagens regelverk som vil tillate lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag å jobbe lengre dager enn åtte timer.

0

– I henhold til dagens arbeidstidsregelverk har ikke lærlinger mellom 17 og 18 år mulighet til å delta på ordninger der det jobbes lengre dager i periode for å ha en lengre sammenhengende friperiode. Dette har skapt utfordringer for lærlinger som starter læretiden når de er 17 år, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i kommentar til høring unntak fra arbeidstidsbestemmelser for lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag.

Arbeidstidsordninger er utbredt i anleggsbransjen for å redusere ulempene knyttet til lange reisevei for de ansatte og for å sikre rasjonell utnyttelse av maskinparken.

– Dette har ført til at lærlinger som er født sent på året har vært mindre aktuelle for prosjekter der det benyttes innarbeidingsordninger. I tillegg har det gitt utfordringer ved at lærlingene har måttet forholde seg til ulike kontaktpersoner hos entreprenøren, avhengig av hvilken skiftordning de øvrige ansatte har fulgt, sier Sandnes.

BNL er derfor positiv til endringen slik at lærlingene vil få de samme mulighetene ute på anlegg, uavhengig av om de er født tidlig eller sent på året.

– Dette vil bidra til bedre rekruttering og forenkle arbeidshverdagen både for lærlingene og veilederne. BNL støtter denne dispensasjonsordningen. Den vil gil lærlingene en bedre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen. At lærlingene kan følge faste arbeidslag er også positivt for kompetansebygging innenfor helse, miljø og sikkerhet, avslutter Sandnes.

Høring om forskriftsendringer – unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester, arbeidstakere i Statens havarikommisjon for transport under utrykning mv. og lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag