Allerede nå er det mulig å sette seg på venteliste på NOVAPs opplegg for fornyelse av F-gass sertifikatet.Bildet viser teorikurs hos NOVAP på Kuben yrkesarena. Foto: NOVAP

Dette betyr revidert F-gass-forordning

0

1. juni 2020 innføres nemlig tidsbegrensning på fem år for personlige F-gass-sertifikater. Dette er en konsekvens av at EUs reviderte f-gassforordning nå er tatt inn i norsk lovverk. Reglene finner du i produktforskriftens kapittel 6 a.

Hva skal til for å fornye?
Miljødirektoratet varsler en litt forenklet prosedyre for å fornye F-gass sertifikatet. Samtidig blir kompetansekravene endret noe – for eksempel må du kjenne til alternative teknologier for å redusere bruken av F-gasser.

– Vi kommer til å tilby kurs og eksamen for alle kategorier, forteller kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening. Kurset vil repetere det viktigste og gi en innføring i de nye kompetansekravene:

– Alternativer som begrenser bruken av F-gasser.
– Systemer som reduserer fyllingsmengden og øker energieffektiviteten.
– Sikkerhetsbestemmelser ved bruk, lagring og transport av brannfarlige, giftige, eller arbeidsmedier med høyere driftstrykk.
– Fordeler og ulemper med alternative arbeidsmedier, spesielt knyttet til energieffektivitet

Når kan du fornye F-gass sertifikatet ditt?
Til nå har Isovator AS vært sertifiseringsorgan for bedrifter og personell. Miljødirektoratet skal nå bestemme hvem som får oppgaven med å sertifisere etter den reviderte forordningen. Direktoratet melder at det vil ta tid å få sertifiseringsorgan og nytt opplegg på plass, inkludert opplegg for resertifisering.

Muligheten for å sertifisere etter revidert F-gass forordning, og for å fornye sertifikat vil bli på våren/forsommeren 2019, opplyser Miljødirektoratet. Må du fornye F-gass sertifikatet ditt, vil du dermed ha om lag et år på deg frem til 1. juni 2020.

Sett deg på venteliste nå
NOVAP har holdt en rekke F-gass kurs siden 2011, og Gulbrandsen tror det vil bli kamp om plassene for å fornye F-gass sertifikatene i tide.

– På våre nettsider novap.no kan du allerede nå sette deg på venteliste for å fornye ditt F-gass sertifikat, forteller han. Det koster deg ingenting å stå på denne ventelisten.

Har du planlagt å ta F-gass-sertifikat i år, er det ingen grunn til å utsette det. Sertifikatet ditt vil gjelde i fem år fra utstedelsesdato selv om den nye ordningen kommer neste år.