- Byggmesterforbundets holdning til BNL har vært kjent for oss lenge. Men vi er ikke enig i konklusjonen, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland hos Rørentreprenørene Norge til VVSforum. Foto: Jan Kalvik

– Det beste for alle er å styrke BNL

At Byggmesterforbundet ønsker store endringer i Byggenæringens landsforening (BNL), kom ikke som noen overraskelse på adm. direktør Marianne W. Røiseland hos Rørentreprenørene Norge. – Men vi mener dette ikke er veien å gå, understreker hun.

0

At Byggmesterforbundet ønsker store endringer i Byggenæringens landsforening (BNL), kom ikke som noen overraskelse på administrerende direktør Marianne W. Røiseland hos Rørentreprenørene Norge. – Men vi mener dette ikke er veien å gå, understreker hun.

En stadig økende misnøye om at BNL ikke ivaretar tømrerfaget godt nok, resulterte i at Byggmesterforbundets landsmøtet ga sin tilslutning til styrets dramatiske endringsforslag. Byggmesterforbundet vil dermed jobbe for at BNL begrenser sitt mandat til kun å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst. I realiteten vil det si en vesentlig vingeklipping av dagens modell, og kan ende opp i en utmeldelse.

Ønsker et styrket BNL
BNL organiserer hele verdikjeden i byggenæringen og består av 15 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk og entreprenører. En av dem er Rørentreprenørene Norge, og Røiseland mener det er viktigere enn noen gang å at næringen står samlet på tvers av bransjer – både for å kunne møte en stadig sterkere konkurranse fra de 28 EU-landene og Kina, samt å sikre håndverkerne god og kvalitativt høy utdanning.

– Byggfagene har mer enn arbeidsforhold felles. Det er viktig at vi sørger for betingelser som gjør at vi bedriftene våre er lønnsomme og har arbeid å tilby.  I BNL kan vi stå vi sammen og bli en sterkere kraft for å trygge rammevilkårene, sier Røiseland.

Mange felles områder
– BNL er gode på arbeidsgiverforhold, som er kjernen i virksomheten. Men BNL-medlemmene har i tillegg mange felles referanser, og det ville ha vært stusselig om BNL kun skulle jobbe med lønn- og arbeidsgiverspørsmål.

Hun sammenligner det med idrett; at det er dumt kun å ha fokus på hvordan premien skal være og ikke på hva som skal til for å kunne vinne premien.

Hun er likevel enig i at BNL kan bli enda flinkere på å forene de 15 bransjeforeningene og at det er rom for forbedring av organisasjonen.

– Jeg er enig med Byggmesterforbundet om at BNL må snu hver krone for å få maksimalt ut av dem. Både vi og BNL forvalter medlemmenes penger. Og BNL har litt å gå på for å bli bedre på flere områder. Men som sagt; den beste måten å sikre en optimal drift og en sterk bransjeforening, er å utvikle og styrke den innenfra.

– Derfor er vi uenige i Byggmesterforbundets konklusjon, sier Røiseland.