Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen sier til VVSforum at de ønsker et møte med Sintef Community for å få klarhet i hva som ligge bak kritikken fra forskningsleder Lars-Erik Fiskum. Foto: Privat.

Har bedt om møte med SINTEF Community

DiBK vil vite bakgrunnen for kritikken om gammelt regelverk

0

Etter årets Nordisk Vannskadeseminar i Reykjavik, uttalte forskningsleder i Sintef Community Lars-Erik Fiskum seg kritisk til Direktoratet for byggkvalitet. Nå vil direktoratet ha en forklaring.

Dette uttalte blant annet Fiskum til VVSaktuelt:

”Vi skal heller ikke legge skjul på at vi sliter litt i motvind også i forhold til offentlige myndigheter. Myndighetene har ikke nok kunnskap til å utarbeide gode forskrifter for bransjen. De som sitter i Direktoratet for byggkvalitet er ikke fagpersoner, og når vi i Sintef Community og Fagrådet for våtrom kommer med råd og innspill, opplever vi at byråkratene i direktoratet i liten grad er lyttende.

Derfor sitter vi hele tiden og pirker på gammelt regelverk. Deler av regelverket er bra, men det er en utfordring at bransjen ikke kjenner til det.”

Det er ingen hemmelighet at også andre aktører i VVSbransjen er kritiske til det gjeldende regelverket, og VVSforum får jevnlig innspill om at TEK 17 er en brems for utviklingen.

Ønsker dialog
Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen hos Direktoratet for byggkvalitet, sier til VVSforum at de ønsker å ha en god dialog med byggenæringen – også med aktørene i VVS-bransjen.

– Vår rolle er å utvikle et godt regelverk og å ha kunnskap om hvordan regelverket virker i praksis. Jeg kan forsikre om at DiBK ønsker tilbakemeldinger fra VVS-bransjen. Vi har bedt om et møte med SINTEF Community for å høre mer om hva som ligger bak kritikken som kom frem via VVSforum, sier hun.

Drøftinger med bransjen
Når det gjelder forløpet til TEK17, forteller hun at de vekt på å hente innspill gjennom høringsmøter og drøftinger med bransjen, og at de fikk nesten 200 høringssvar. Alle høringssvarene ble gått i gjennom og nøye vurdert, understreker hun.

– Høringsinnspill fra SINTEF og Fagrådet for våtrom ble vurdert som svært relevante, og preaksepterte ytelser ble endret som følge av deres innspill.

Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet og regjeringens mål om å forenkle byggereglene var sentralt i vårt arbeid med TEK17.

Mens fagfolk ofte ønsker skjerping av kravsnivåene i TEK på sine fagfelt for å få bedre kvalitet, er det direktoratets rolle å veie ulike hensyn mot hverandre

Det handler om kortsiktige hensyn mot langsiktige gevinster og samfunnsøkonomisk nytte, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen hos Direktoratet for byggkvalitet til VVSforum.