Direktør kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen og fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen hos Rørentreprenørene Norge mener det ikke bare er positivt med prefabrikerte baderomsmoduler.

– Både fordeler og ulemper med prefabrikerte baderomsmoduler

- Hvorfor har ikke baderomsmoduler samme lydkrav som plassbygde bad?

0

-Bruken av prefabrikerte baderomsmoduler er sterkt økende. Det gir både fordeler og ulemper, mener direktør Oddgeir Tobiassen og fagsjef Are  Skaar Nielsen hos RørNorge.

Det ble levert ca.11.000 prefabrikkerte baderomsmoduler (PBM) i Norge i 2018, mens det forventede tallet for i år er forventet til ca. 13.350. Sintef har oppsummert sine erfaringer og ulike utfordringer og krav som gjelder for prefabrikkerte og plassbygde bad, og konkluderer med at baderomsmoduler i mange tilfeller vil gi fordeler mht. kostnad, byggetid og kvalitet. Sintef påpeker i oppsummeringen at dersom det skal brukes baderomsmoduler, må prosjekterende ta hensyn til dette allerede ved planleggingen av bygget, og involvere produsentene baderomsmoduler. Mulige utfordringer relatert til føringsveier, tilgjengelighet og lekkasjesikring vil da reduseres. Videre skriver de at boligblokker, hoteller, og institusjonsbygg har vært typiske bruksområder. Ved gjentagende prosesser/samlebåndsproduksjon vil produksjonen gå raskere og ofte holde høyere kvalitet.

Plassbygde bad er tilpasset bygget
RørNorges representanter Oddgeir Tobiassen og Are Nielsen understreker at de ikke oppfatter plassbygde bad som noe dårligere enn prefabrikerte bad.

– Det forutsetter naturligvis at badet er oppbygd i henhold til gjeldende forskrifter og normer, og ikke minst utført av fagfolk, sier de til VVSforum.

De påpeker at plassbygde bad også er tilpasset bygget, som er en fordel i forhold til samlebåndsproduserte, prefabrikkerte våtrom.

Sintef mener også i sin redegjørelse at hvis det skulle oppstå et behov for å fjerne  eller erstatte en baderomsmodul, vil det være mulig å rive denne i sin helhet og plassbygge et nytt bad i det hulrommet den etterlater.

Det mener Tobiassen byr på visse utfordringer i forhold utskiftsbarhet.
– Når man eventuelt bygger et nytt plassbygd bad, i hulrommet etter en baderomsmodul, så er jo ikke avløpet mulig å flytte. Og det samme gjelder for inspeksjonsluker i forhold til sjakter. Det skaper begrensninger for de som ønsker å gjøre om baderommet. Det er ikke så enkelt å bare rive ned å bygge et nytt plassbygd bad etter en baderomsmodul, å få det til å høre ut som det er helt uproblematisk.

Tobiassen viser også til at baderomsmoduler kan ha sine utfordringer i forhold til kvalitet, og viser til saken i Kværnerbyen for noen år siden, hvor man måtte utbedre samtlige baderomsmoduler i et leilighetsbygg.

– Et annet argument for å velge plassbygde bad, er å ivareta sysselsetting og kompetansen i næringen. Det er en viktig investering for framtiden.

En risiko i transporten
Sintef skriver blant annet at baderomsmoduler er å betrakte som byggevare og har krav om produktsertifisering. Det er ikke krav om uavhengig kontroll (på byggeplass) for baderomsmoduler, som har tilfredsstillende produktsertifisering.

Det er en litt underlig definisjon, mener Tobiassen og Nielsen.

– Når det gjelder produktsertifisering er det myndighetene som legger premissene og vi synes det er merkelig at baderomsmodulen betraktes som en byggevare, slik vi har forstått det, sier de.

De understreker samtidig at de oppfatter kvaliteten på de fleste våtromsmodulene som bra, forutsatt at de bygges etter de anvisninger og betingelser som er satt i eksempelvis en Sintef Byggforsk godkjenning. Risikoen ligger først og fremst i at kvaliteten kan svekkes dersom transporten ikke gjennomføres forsvarlig, sier de.

Plassbygde bad tilpasses bygget
Ulike erfaringer
RørNorge har også noe avvikende oppfatning i forhold til Sintef når det gjelder lyd.

Sintef konkluderer med følgende: ”En ønsket egenskap ved baderomsmodul er gjerne lav vekt. Det gjør transport/håndtering enklere og letter lasten i bygget. Et mulig problem er at lette konstruksjoner kan medføre lyd- eller resonansproblemer.”

Det stiller Tobiassen og Nielsen seg undrende til.

– Hvorfor skal ikke baderomsmoduler ha samme lydkrav som plassbygde bad? Tekniske krav som stilles til konstruksjonen og installasjonen for plassbygde bad, gjelder vel også prefabrikerte, spør de.

Dette er baderomsmoduler (PBM):
PBM har gulv, fire vegger og himling/tak. Produsentene har valgt ulike materialer; betong, stålplate-kassetter, bygningsplater på stålstendere, glassfiber, XPS-plater m.m. Modulene har styrke og stivhet til å være selvbærende, og skal tåle transport fra produksjonsstedet til byggeplass, inklusive kraning/løft. Felles for alle PBM er at de leveres som ferdige bad, med tettesjikt og utstyr slik at de kan settes inn i en bygningskropp, koples til vann, avløp, elektrisitet og ventilasjon for så å være klar til bruk. Noe av bakgrunnen for prefabrikasjon er å utnytte fordelen med gjentagende prosesser, altså vil PBM fortrinnsvis benyttes der de kan produseres i serier. Kilde: Sintef.