Vitalis Pavlovas, instituttleder ved Institutt for bygg og energiteknikk.

– Avgangsutstillingen er en ny tradisjon ved Oslo Met

Studentene presenterte sine bachelor- og masteroppgaver

0

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr to bachelorprogram og to masterstudier i ingeniørfag, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter innen relevante fagområder. Med omtrent 700 studenter og 40 ansatte er instituttet et av landets største innen fagområdet.

– Byggsektoren er veldig spennende og vi ser et stabilt antall søkere på mange av våre studieprogram. Bransjen byr på mange karrieremuligheter og det er lett for studentene å få jobb etter fullført studium. De fleste av våre studenter skriver bacheloroppgaver i samarbeid med bedrifter, noe som gir studentene en relevant introduksjon til arbeidslivet, sier Vitalis Pavlovas, instituttleder ved Institutt for bygg og energiteknikk. Han besitter en doktorgrad i energi og miljø fra Chalmers i Gøteborg.

Avgangsutstilling
I forbindelse med avgangsutstillingen ved instituttet ble flere spennende master- og bacheloroppgaver presentert.

– Avgangsutstillingen er en ny tradisjon som vi har startet instituttet hvor studentene presenterer sine bachelor- og masteroppgaver, og forteller om sitt arbeid for publikum. I tillegg inviterer vi flere representanter fra bedrifter som gir inspirasjonsforedrag for studentene. Publikum kårer også det beste oppgavene basert på en helhetlig vurdering basert på innhold og visuell utforming av plakater, sier han.

I år vant en gruppe som skrev om smart mobilitet i byområder (Andreas Fornes, James O. Sunde, Ferdinand N. Nylund), og en annen gruppe som skrev om optimering av akkumuleringsvolum i et felles varmeanlegg i en boligblokk i Bjørvika (Toby G. Franklin, Ole Magnar Godtfredsen, Sigurd Nelson).

– Digitalisering i byggebransjen er et aktuelt tema nå, og vi ønsker å gi våre studenter oppdatert kompetanse innen fagfeltet. Vi bruker derfor en rekke avanserte dataverktøy for å sørge for yrkesrelevant erfaring i utdanningen, sier Pavlovas.

Godt samarbeid med byggenæringen
Han forteller at næringslivet stiller som veiledere for bachelor- og masteroppgaver og bidrar i undervisningen som gjesteforelesere.

– Vi inviterer representanter fra bedrifter til å undervise for studentene, slik at de får oppdatert informasjon om aktuelle problemstillinger i bransjen. Vi er også åpne for samarbeid med næringslivet når det gjelder forskning siden vi kan utføre oppdragsforskning for bedrifter, sier han.

– Vi ser at det er stor interesse for studentene i næringslivet og får masse henvendelser fra bedrifter som søker etter kompetente medarbeidere. Vi inviterer derfor næringslivet til å jobbe systematisk sammen med oss som partnere for å starte tidlig med rekruttering av fremtidige ingeniører, avslutter Pavlovas.