Rørleggerne, Anders Leirud, Veto Rør AS, Petter Breivold Jansen, Lunder & Aas AS, og Dennis Tjernshaugen fra Martinsen & Brodahl AS, har begynt på KEM-linjen ved Fagskolen Oslo Akershus i høst, og ønsker å utvikle seg som rørleggere. Med mer kompetanse, kan de utføre større og mer komplekse oppdrag, samt tilfredsstille kravene fra byggherrer og entreprenører.

Ambisiøse rørleggere ønsker mer kompetanse og satser på KEM-studiet

Fagskolen Oslo Akershus

0

Rørleggerne Petter Breivold Jansen og Dennis Tjernshaugen har satt seg på skolebenken hos Fagskolen Oslo Akershus for å fordype seg innen klima, energi og miljø i bygg (KEM). Felles for dem begge, er at de ønsker en bredere forståelse av rørfaget og med det kunne påta seg større arbeidsoppgaver i framtiden.

Dennis jobber til daglig i firmaet Martinsen & Brodahl AS, mens Petter er ansatt hos Lunder & Aas AS. Nå har de startet et fireårig utdanningsløp ved siden av jobben, hvor de er på skolen to kvelder, samt lørdag formiddag den ene uken. og to kvelder den neste. Det vil si svært hektiske uker, men begge er skjønt enige i at det er verdt innsatsen.

– Ja, helt klart! For min del ligger motivasjonen i at jeg ønsker mer kompetanse i faget og få en bredere forståelse av samspillet i store prosjekter. Det er mange ulike aktører med ulike oppgaver, og det er viktig å kunne vite litt om helheten, sier Dennis.

– I tillegg møter du mange andre flinke folk som du kan lære mye av. Dette handler om egenutvikling og at jeg ønsker å utfordre meg selv faglig. En investering for framtiden.

Bredt pensum
Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får elevene tverrfaglig kompetanse som setter de i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Studiet gir også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg.

Dennis fungerer i det daglige for det meste som serviceprosjektleder, i tillegg til at han jobber som rørlegger selv.

– Jeg håper utdannelsen kan bidra til at jeg får større ansvar og kompetanse til å kunne begi meg ut på større prosjekter. Skal jeg få tillit til det, er jeg avhengig av å ha en større forståelse, å kunne se helheten i prosjektene.

Stortrives i faget
Dennis tok fagbrev for drøyt et år siden, og så ingen grunn til å drøye med å tilføre seg ytterligere kunnskap.

– Nei, jeg vet at jo lenger jeg hadde ventet, desto vanskeligere hadde det trolig blitt å kunne prioritere mer skolegang. Det er klart det er utfordrende å skulle ta det parallelt med full jobb, i tillegg skal du også helst ha et liv utenom arbeid og skole. Likevel anså jeg dette så viktig at jeg ville prioritere det. Jeg ønsker ikke å montere blandebatterier resten av livet, for å si det slik.

Saken fortsetter under bildet:

Dennis, Anders og Petter berømmer også VB som en fin rørkjede å være en del av. Her satses det på utvikling og kompetanseheving av rørleggere, er deres klare mantra. Det sier de også er en viktig motivasjonsfaktor.

Dennis sier han stortrives i faget, og er ”altetende” når det gjelder arbeidsoppgaver.

– Noen ganger er det ok med enkle prosjekter, andre ganger er det greit å bli  utfordret litt, ved å bruke de verktøyene og den kunnskapen du har for å kunne løse prosjektene.

Han har ikke vært med på de største prosjektene ennå, men sier det kan være nok av utfordringer bare å pusse opp et baderom.

– Det er mange håndverkere involvert, i tillegg har du kunden som har sine ønsker, så det er mange som skal spille på lag og gjøres til lags. Men jeg håper at skolen skal hjelpe meg videre, ikke minst innen varmeanlegg og tekniske installasjoner.

 – Kan praktisere læringen
Petter har jobbet som lærling og rørlegger i sju år, og har dermed noen flere år på baken.

– Jeg var bas på mitt første anlegg for fire år siden. Da oppdaget jeg en ny verden og forsto hvor stort VVS-faget egentlig er. Det trigget meg til å ta KEM-linjen, men det er først nå det har latt seg gjøre. Det er et omfattende løp, så du skal både være motivert og ha tid og ro til det.

– Det som er gøy, er at det du lærer på en tirsdag, kan du bruke på jobben onsdag. Du oppdaterer deg hele tiden og får et helhetlig perspektiv på faget.

Det første semesteret handler mest om realfag som matte, norsk og fysikk, som er viktig basiskunnskap. Men han innrømmer gjerne at han ser fram til mer fokus på de tekniske fagene neste år, som omfatter ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, varmeanlegg,. Da blir det enda mer reelt i forhold til jobben, mener han.

Oppfordrer til kompetanseheving
Petter er klar på at de fleste har mye å gå på når det gjelder kompetanse, og oppfordrer gjerne kollegene til å videreutdanne seg.

– Ofte får jeg til svar at de ikke har tid til å bruke fire år, på grunn av familie og fritidsinteresser. Da minner jeg om at de kanskje skal jobbe 20-30 år til i faget, da er fire års innsats en god investering for et mer spennende og interessant arbeidsliv.

– Når vi er ute på anlegg kan vi møte byggherrer med enormt mye kunnskap, og vi kommer ofte til kort nettopp fordi vi ikke har kompetanse til å se helheten og sammenhenger i et prosjekt. Jo mer vi lærer, desto sterke står vi.

Petter sier han trives med den allsidigheten han opplever i faget, og at VVS-bransjen er i konstant utvikling med stadig nye produkter og løsninger.

– Jeg synes mange av leverandørene er flinke til å dele sin kunnskap, og det er bare å suge det til oss. De som er interessert, kan lære mye av leverandørene, påpeker han.

Er veldig motivert
Felles for Petter og Dennis, er at de begge brenner etter å tilføre seg ny kompetanse og derfor vil jobbe hardt gjennom denne fordypningen i faget.

– Kunnskap er motiverende, understreker de.

– Når man skjønner samspillet i et komplisert prosjekt, kan du påvirke på en helt annen måte. Rørleggere flest tror de vet veldig mye helt til de begynner på skole og videreutdanning. Rørfaget er enormt stort, nettopp fordi det hele tiden er i utvikling.

Med KEM som basis, kan vi i langt større grad plukke ut hvilke områder vi ønsker å jobbe med, og utdanningen gjør oss også litt ekstra ettertraktet. Det gir oss enorme muligheter framover.

Saken fortsetter under bildet:

Både Petter Breivold Jansen og Dennis Tjernshaugen, håper og tror at de skal bli gode og etterspurte prosjektledere i framtiden, når de har tilegnet seg masse ny kunnskap som rørbransjen trenger.

Hvorfor rørfag?
Hva er så bakgrunnen for at de valgte nettopp utdanning innen rørfaget?

Dennis svarer slik:
– Faren min var snekker, og jeg var med ham en tid. Jeg syntes imidlertid det var fryktelig kjedelig etter hvert å bare slå inn spikre, så håndverker skulle jeg ikke bli. Men jeg hadde en kompis som var rørlegger, som spurte om jeg ville være med ut på et bygg. Der opplevde jeg både flinke folk, allsidig arbeidsoppgaver og et morsomt miljø, og jeg tenkte at dette ville jeg prøve meg på også. Jeg hadde et talent til å ta raskt til meg lærdom, og plutselig var jeg blitt rørlegger. Med denne utdanningen i bunnen, er det utrolig mange muligheter. Og ikke minst; du er sikret jobb.

For Petter, ligger rørfaget derimot i genene, med en far i samme bransje.

– Jeg har alltid synes dette er et veldig spennende fag hvor du hele tiden kan utvikle deg. Jeg er glad i å lære nye ting, da er rørfaget en fin vei å gå. Arbeidsdagene er også veldig varierte. Her er ingen dager like. Og ikke minst; du kan være med på å skape verdier, trekker han fram.

Mer info om KEM -linjen – Klima,energi og miljø i bygg finner du her.