Både Roar Smelhus, daglig leder i Home Workspace AS og Geberits prosjektansvarlig Arvid Aalen og salgssjef B2B Herman Larssen er svært godt fornøyd etter møtet de initierte med blant annet arkitekter i ”Banken” i Grefsenveien i Oslo. – Det er helt avgjørende å få satt all kompetanse i spill om målet om maksimal bærekraft skal oppnås. I det bildet finner vi også leverandørenes kompetanse, påpeker de. På bildet ser vi venstre, Tor Arnesen, Geberit, Geir Jimmy Søreng, Geberit, Geir Kvammen,Geberit, Herman Larsen, Geberit, Katharina Sølvberg,Geberit og Roar Smelhus, Home Workspace.Foran Arvid Aalen, Geberit.

– All kompetanse må settes i spill for økt bærekraft

Matnyttig juletreff for arkitekter og interiørarkitekter i ”Banken”:

0

– Svært vellykket og nyttig!  Slik oppsummerte arrangørene Geberit og Home Workspace AS møtet med arkitekter, interiørarkitekter og vvs-rådgivere i det tidligere bankbygget i Grefsenveien i Oslo. Kunnskap om bærekraft, innovasjon og ny teknologi innen bad, toalett og sanitærrom i næringsbygg og offentlig bygg var blant de faglige temaene.

– Vår motivasjon for å skape slike møteplasser, er å kunne fortelle hva vi kan bidra med for å øke bærekraften i prosjekter. Vi setter derfor fokus på funksjonalitet og smarte løsninger framfor lave priser og rabatter, sier Herman Larssen, salgssjef B2B hos Geberit til VVSforum.

Må tidlig inn
Roar Smelhus, daglig leder i «co-working»-stedet og kontorfellesskapet Home Workspace AS i Oslo innledet arrangementet om koblingen mellom bærekraft, ny teknologi og behovet for innovasjon.

– Geberit har kommet langt på disse temaene, men jeg skulle gjerne sett at deres kompetanse ble bedre satt i spill gjennom de entreprisemodeller bestillerne velger for gjennomføring av prosjektene i bygg, anlegg og eiendom (BAE). I en tradisjonell totalentreprise kommer ikke all nødvendig kompetanse i spill, og da er min påstand at det ikke er mulig å få til et bærekraftig resultat, sier han.

Et nøkkelord
Nettopp å komme tidlig inn i prosjektene for leverandører, er et nøkkelord, istemmer Larssen.
– Det betinger at utbyggere har et helhetsperspektiv med fokus på kvalitet, bærekraft og innovasjon, slik at også vi kan påvirke med vår erfaring og kompetanse.  Utfordringen er at leverandørene ikke blir sluppet til fordi gjennomføringsmodellen ikke tillater det.
– Det er gjerne totalentreprenøren som sitter i førersetet. Hvorfor skal han høre på leverandørene, han vil jo bare levere et minimum i forhold til spesifikasjonskravene, spør han retorisk.

– Eller om den er byggherrestyrt, hvordan blir vår rolle inn i prosjektet da? Det er en vanskelig øvelse å finne veien inn i et prosjekt som leverandør, og med kunne bidra til å få inn de gode, innovative løsningene i prosjektet.

Geberits prosjektansvarlig Arvid Aalen påpeker at det blir stadig mer samhandling i prosjektene, og at de som en leverandør i større grad må framstå som rådgivere, ikke som selgere.

– På den måten kan vi skape noe sammen i prosjektet, sier han.

Bestillerkompetanse
– Som en ledende aktør innen produktutvikling, er vi nødt til å få kunnskapen ut til arkitektene, som ofte er første ledd i byggeprosessen. Vi må bidra til at de får økt bestillingskompetanse ved å overføre  vår kunnskap om våre produkter.  Slike arrangementer som dette, bidrar nettopp til at de får denne bestillerkompetansen og kan presentere enda bedre design innen sanitærrom i næringsbygg og offentlige bygg – og også alle andre typer bygninger.

Larssen påpeker også dagens mangler på sanitærfasiliteter i det offentlige rom.
– Kommer du på besøk til en by, oppstår snart spørsmålet om hvor du kan få gått på do. Og er det behagelig å gå do? Eller må du snike deg inn på et hotell eller et annet sted for å finne en ledig og behagelig toalett? Det burde være en selvfølge at dette er tilgjengelig for offentligheten i en bærekraftig by, og er et viktig tema som bør løftes fram.

Lydhøre gjester
Geberits representanter sier de opplevde arkitektene som lydhøre, og at tilbakemeldingene indikerte på at dette var en nyttig samling.

– De fikk informasjon de ikke visste fra før. Det viser at vi må være enda mer ”på” i forhold til denne målgruppen. De blir litt glemt, da vi gjerne tenker på rørleggere og grossister i våre strategier. Det er imidlertid arkitektene som kan påvirke til at det velges de riktige, innovative produktene, sier Larssen.

– Vi fikk gitt de frammøtte en liten teaser om mulighetene vår kompetanse gir i et prosjekt, som vi kan følge opp i etterkant. Vi trenger møteplasser på tvers av faggrupper, hvor leverandørene kan komme med sine innspill. I dag slipper ikke  bestillerne inn all kompetanse i prosjektene, mener representantene fra Geberit.

I tillegg til faglige innlegg, ble det jazz fra Tor Ezaki trio og inspirasjonsforedrag med Øystein «Pølsa» Pettersen.