Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp og styreleder i VVS Norden, påpekte viktigheten i at bransjen, uansatt på hvilke nivå man befinner seg i næringskjeden, begynner å snakke sammen. Det er en forutsetning for å ikke bli ytterligere akterutseilt.

– Verdikjeden må begynne å snakke sammen før vi blir enda mer akterutseilt

Rørbransjen 2020: Frank Olsen, Rørkjøp

0

– VVS-bransjen må slutte å jobbe på den måten den alltid har gjort, preget av kongen-på-haugen-mentalitet. En forutsetning for å komme videre, er at man komme ned fra sine tuer og begynner å snakke sammen.

Det var ett av hovedpoengene under Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp og styreleder i VVS Norden, under hans innlegg på seminaret ”Rørbransjen 220” i regi av VVSforum.

Endret verdikjede
Olsens utgangspunkt var at verdikjeden har endret seg dramatisk. Tidligere gikk varene fra produsent, via grossist til rørlegger og deretter til forbruker/kunde. Nå er bildet langt mer komplisert, med nettbutikker, salg via byggvarehandel og nettbutikker, direktehandel utenom grossist osv.

– Mange har ikke vært flinke nok til å se denne utviklingen og har stått fast i gamle vaner. Og selv om man har sett hva som er på gang, har mange ikke hengt med på de store temposkiftene på enkelte områder.

Han påpeker at det ikke er noen grunn til å vente med å endre seg, selv om mennesker gjerne ikke endrer seg før de må. Da er det ofte litt for sent. De som ikke følger med i timen i tiden vi har foran oss nå, vil slite.

Hva kan mulige konsekvensene av dagens bransjeglidning være? Han trakk fram følgende scenarioer:

* Konservativ bransje som akkurat nå «river og sliter» i egen verdikjede

 1. a) Flere tradisjonelle leverandører ønsker å selge mer av sitt sortiment direkte
 2. b) Grossistene ønsker å selge MER av egne merkevarer
 3. c) NYE aktører melder seg på i det Norske VVS markedet

* Samtlige i den tradisjonelle verdikjeden har et «marginbilde under press»

 1. a) Tvinger frem kostnadskutt hos alle i tradisjonell verdikjede
 2. b) Tvinger frem NYTT handelsmønster hos alle i tradisjonell verdikjede
 3. c) Tvinger frem NYE tanker og metoder for vareflyt (fra bestilling til leveranse)

 * ALLE relevante VVS-produkter er i dag tilgjengelig priset på nett

 1. a) Worst case en negativ prisspiral som tvinger frem dårligere kvalitet på produkt og fag
 2. b) Best case tilpasninger som medfører at vi beholder lønnsomhet og de gode fagfolkene

 * Andre handelskanaler er prisdrivende for Norsk VVS-bransje

 1. a) JA – inntil VI bestemmer noe annet

De største truslene
Olsen tegnet også et trusselbilde, som er verdt å være oppmerksom på innen det er for sent:

 1. Det solide fotfeste VI nå har gitt svært mange andre handelskanaler
 2. Andre handelskanaler i samarbeid med VÅRE rørleggere
 3. NYE tverrfaglige satsinger vi undervurderer
 4. At fagmannen (rørleggeren) blir ren montør
 5. At vi ikke digitaliserer raskt nok
 6. At vi IKKE snakker sammen

Han understrekte samtidig at det finnes mange fordeler på sikt. Ikke minst at bærekraft og kvalitet etterspørres i økende grad.

Hans klare konklusjon var:
Vi – inklusiv Rørentreprenørene Norge, produsentene, grossistene og kjedene – må snakke sammen mer, oftere og på en strategisk smartere måte enn i dag!