Tor Torbergsen, daglig leder, og Andrè Jensen i Åge Nilsen AS.

Åge Nilsen bygger regional VVS-entreprenør for hele Nord-Norge

Det skal gjøres med kompetente fag- og merkantile medarbeidere:

0

Nord-Norge er kjent for lange avstander og et hardt klima. Det har ikke vært noe hinder for at Tromsøselskapet Åge Nilsen stadig øker sine markedsandeler i regionen.

– Etter at vi kjøpte Vann & Varme AS i Harstad for to år siden har vi hatt drift i Finnmark, Troms, nordre del av Nordland, samt Svalbard. Selskapet har gjennom mange år også hatt en stor produksjon i Midt-Troms i forbindelse med arbeid for Forsvaret, og har også mange ansatte som er bosatt i denne regionen, sier Tor Torbergsen, daglig leder i Åge Nilsen.

Han forteller at Åge Nilsen er den av Norsk Rørallianse (NRA) som er landsdekkende med 11 store regionale aktører. I Nord Norge har NRA vært representert av Åge Nilsen, Vann og Varme, samt Bodøselskapet Nilsson.

– Bakgrunnen for oppkjøpet av Vann og Varme i 2017 var å øke markedsområdet, samtidig som vi så at utbyggingen på Evenes gjorde det interessant å ha et fotfeste i Harstad. Strategien har fungert veldig godt og vi har kommet inn på flere kontrakter som er aktuelle for oss. Man er på Evenes allerede i gang med en betydelig fjernvarmejobb og et større renoveringsprosjekt.

– Vi følte også på forpliktelsene ovenfor NRA med tanke på å ta vare på omsetningen i Nord-Norge. Det å forhindre at andre enn medlemmer av NRA skulle kjøpe opp Vann og Varme var derfor også en del av motivet for oppkjøpet, sier Torbergsen.

God vekst i hele regionen
Oppkjøpet av Vann og Varme har også bydd på en del utfordringer, men etter en snuoperasjon vokser nå bedriften videre.

– Etter oppkjøpet av Vann og Varme har vi gjennomført en omstillingsjobb og en snuoperasjon som snudde et underskudd til et overskudd i fjor. Nå fortsetter vi å ansette folk med relevant bakgrunn, blant annet en sivilingeniør.

– En ting er å ta markedsandeler for å kunne dekke hele området. Men det handler også om å utjevne kapasiteten i markedsområdet vårt. Nå kan vi låne folk fra hverandre, utnytte ressursene bedre, og sørge for at alle har jobb hele tiden, sier han.

Attraktiv arbeidsgiver
Torbergsen forteller at selskapet nå besitter kompetente medarbeider som jobber i hele regionen.

– Vi er en attraktiv arbeidsgiver fordi vi sitter med store innovative prosjekter og har et faglig sterkt miljø som tiltrekker seg de beste folkene.

For å øke tilgangen på gode medarbeidere satser selskapet på lærlinger i alle aldre.

– Vi tar årlig inn to til fem nye lærlinger og synes nivået og motivasjon til lærlingene er veldig bra både i Tromsø og Harstad. Tilgangen på dyktige rørleggere er en utfordring og gode rørleggere er generelt en mangelvare. Vi har derfor også valgt å satse på voksenlærlinger. I Harstad har vi nå en som omskoleres fra maler til rørlegger. I Tromsø har vi ansatt en på 40 år som har vært gravemaskinfører og dykker. Vi finner mange gode kandidater i voksenopplæringskategorien. Disse får en fagutdannelse innenfor et spennende fag og oppnår også høyere lønnsnivå enn de har hatt tidligere. Så lenge man har læringsvilje kommer man langt, sier han.

Flest norske ansatte, men supplering fra andre land
Torbergsen sier at selskapene primært ønsker fagarbeidere med lokal bakgrunn.

– Vi er også den rørentreprenøren som har flest norske fagarbeidere i vårt markedsområde.  Det er allikevel nødvendig å supplere med ansatte fra andre land som Sverige og Polen, samt til tider også innleie. Takket være vellykket integrering har vi nå et godt arbeidsmiljø og tett samarbeid mellom ansatte, sier han.

Han forteller at den store geografiske utstrekningen er interessante for både svenske og polske ansatte.

– Bedriften vår har en kultur for reisejobber og tar ofte oppdrag på Svalbard, Narvik, Hammerfest og Alta. Slike oppdrag er ofte attraktive både for svensker og polakker som synes det spennende å jobbe andre steder. Vi er ikke alle steder til enhver tid, men vi dekker hele Nord-Norge ved behov, avslutter Torbergsen.