Fra venstre: Arne Hammersland, Kim Johannessen, Erlend Haugland Næs, Arne Devold, Anders Espeseth, Michael Engebretsen.

Fra å være noe man «må ha med» til noe man «vil ha med»

Norconsult om bygningsautomatisering

0

– Vi ser at kundene våre i større og større grad etterspør komplekse automasjonsløsninger. Bygningsautomatisering har gått fra å være noe man «må ha med» til noe man «vil ha med». Dette understreker at ITB/bygningsautomatisering er helt essensielt i prosjekteringen av dagens nybygg, sier Erlend Haugland Næs, avdelingsleder for Energi og smartteknologi hos Norconsult

Han sier at Norconsult opplever at VAV-løsninger, grid-oppdeling og smartbyggteknologi setter høyere krav til velprosjekterte løsninger, og dette øker kompleksiteten i grensesnittene mellom ulike systemer og aktører.

– For vår del setter vi inn en ITB-koordinatorer tidlig i prosjektet, og dermed håndterer vi disse grensesnittene fra et tidlig tidspunkt. Da sikrer vi at det ved overlevering er velfungerende systemer til avtalt pris, sier han.

Haugland Næs tilkjennegir at å ha gode samspill mellom de tekniske systemene, så sørger man for lavt energibruk, godt inneklima og god sikkerhet.

Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/09/27/norconsult-bygningsautomatisering/