Illustrasjonsfoto. Foto: BliMester

Blimester håper på 60 nye studenter til høstens opptak

Nå går startskuddet for rekrutteringen av et nytt kull mester-studenter. Målet er at 60 håndverkere skal starte på utdanningen i august.

0

– Kull 7 har oppstart lørdag 24.august og med siste søknadsfrist fredag 16.august. Vi har et friskt mål om 60 studenter til dette opptaket, sier prosjektleder Marie Aarbogh i Blimester.com.

Blimester.com er en skole, etablert av ni landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL), som etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen. Mesterbrevet er et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen til å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Her kan du lese mer om mesterutdanningen.

Søknadsskjema finner du på www.blimester.com.

Kilde: RørNorge AS