Fra venstre Ola Lindh (direktør AF Energi & Miljøteknikk), Bjørn Stokkevåg (prosjektdirektør AF Energi & Miljøteknikk), Synnøve Lyssand Sandberg (byggherredirektør Statsbygg), Arne Dahl (regiondirektør GK Inneklima), Kim Robert Lisø (konsernsjef GK Gruppen), Håvard Pallin Grønning (prosjektutvikler GK Inneklima). Foto: Statsbygg

Milliardkontrakter signert på Livsvitenskapsbygget

GK Inneklima fikk ventilasjon - AF Energi- og miljøteknikk tok rørarbeidende

0

– Livsvitenskapsbygget blir den største satsingen ved Universitetet i Oslo noensinne. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Med disse kontraktene på plass kan vi snart ta fatt på byggingen, sier Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.

HENT AS er tildelt den største kontrakten på om lag 710 millioner kroner. Denne gjelder innredning av bygget, og omfatter vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker. Denne kontrakten kommer i tillegg til milliardkontrakten HENT AS har for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade.

Statsbygg har også inngått kontrakt med OneCo om elkraft, IKT og svakstrøm på tilsammen 600 millioner kroner. Dette er en av de største kontraktene som noen gang er inngått i Norge innen dette fagområdet. Rørarbeider, med en verdi på omlag 300 millioner kroner, tildeles til AF Energi- og miljøteknikk. GK Inneklima fikk kontrakten om ventilasjon for omlag 210 millioner.

Statsbyggs største byggeprosjekt
Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt, og skal stå ferdig på øvre del av Blindern i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag syv milliarder kroner inkludert vitenskapelig utstyr.

Bygget skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fag som kjemi, farmasi og andre livsvitenskaper. Det 66,700 kvadratmeter store bygget skal huse 1600 studenter og 1000 ansatte ved universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

Ny strategi
Kontraktene er en del av en ny type kontraktstrategi Statsbygg benytter seg av på dette prosjektet.

– Vi inngår flere parallelle totalentrepriser med såkalt samspill. Målet er at denne kontraktsformen skal legge grunnlaget for en mer effektiv byggeprosess med lavere kostnader og raskere gjennomføringstid, sier prosjektdirektør i Statsbygg Per Roger Johansen.

Fra dag én skal Statsbygg, rådgivere og entreprenører diskutere seg frem til felles løsninger på felles problemer. Dette er til forskjell fra mange andre byggeprosjekter der aktørene blir suksessivt involvert etter hvert som byggeprosjektet skrider frem.

– Rådgivere er gode på å planlegge bygg. Entreprenørene er best på å gjennomføre byggingen. Derfor er det viktig at disse sitter i samme rom så tidlig som mulig i prosessen. I et så komplekst byggeprosjekt som Livsvitenskapsprosjektet, er vi avhengige av at det som planlegges i ett ledd passer sammen med andre ideer og foreslåtte løsninger i andre deler av byggeprosessen. Jeg er overbevist om at vi på denne måten får optimal kvalitet på bygget. Vi kan også styre ressursene bedre og kostnadene blir mer forutsigbare, sier Johansen.