Flexits administrerende direktør Knut Skogstad gleder seg over stor aktivitet og godt salg, og ikke minst all oppmerksomheten de har fått rundt energisentralen EcoNordic. – Dette er framtidens energiløsning i boligen, sier han.

45 år med produktutvikling

Flexit utfordrer markedet med energisentralen EcoNordic:

0

I år er det 45 år siden Finn Martinsen etablerte ventilasjonsbedriften Finn Martinsen AS, som var forløperen til Flexit. Takket være kontinuerlig  fokus på utvikling og innovasjon, har  bedriften fått en ledende posisjon innen inneklima i boliger og næringsbygg – og er således en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.  – Og vi har veldig mye spennende på gang, sier administrerende direktør Knut Skogstad.

Flexit holder hus i Ørje og har ny og moderne fabrikk i Töcksfors i Sverige. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører energieffektive produkter, tjenester og løsninger for ren og frisk luft til boliger og bygg. Konsernet har 260 ansatte og omsatte i 2018 for nær 600 millioner norske kroner. Om lag 75 prosent av omsetningen kommer fra det norske markedet.

EcoNordic
Skogstad gleder seg over at de klarte å holde farten oppe under fjoråret, til tross for en generell nedgang i byggeaktivitetene i markedet. Også inngangen på året har vært svært positivt, ikke minst har inneklimasentralen EcoNordic nå for alvor begynt å få innpass i det norske og det nordiske markedet.

EcoNordic ble lansert for fullt i 2018, og har integrert ventilasjon, varme og tappevann som sikrer både et godt inneklima, varme i boligen og rikelig med tappevann på en svært energieffektiv måte. Produktet er et resultat av mer enn ti års forskning og utvikling.

Saken fortsetter under bildet:

Illustrasjon på hvordan føringer for ventilasjon, varme og tappevann vil være med EcoNordic WH4 plassert i et teknisk rom. Foto: Flexit

Årsaken til den store interessen fra boligprodusenter, mener han er at EcoNordic representerer et teknologiskifte innen tekniske installasjoner i en tid hvor trykket på miljøet er stadig økende.

– Nå får man totalintegrerte løsninger med alle tekniske installasjoner både i boliger og boligkomplekser. Skal du optimalisere og energieffektivisere maksimalt, må du ha et system hvor alle funksjoner er godt integrert. Vi har tatt en ledende posisjon med EcoNordic, som dekker hele energiforbruket i boligen utover forbrukselektrisitet, sier han.

Grunn til optimisme
Han har da også god grunn til å være optimist, med tanke på den oppmerksomheten og responsen de har fått.

– Det vil alltid ta litt tid å innarbeide et nytt system. Nå begynner imidlertid boligprodusentene og forbrukeren for alvor å forstå at dette ikke er enda en varmepumpe til markedet, men et helt nytt konsept som handler om å skape et bedre inneklima, varme og tappevann til boligen.

– Konseptet skiller seg veldig fra hva som finnes på markedet, og er mer framtidsrettet fordi produktene er optimalisert i forhold til de lavenergibehovene man har på oppvarming. Men også i forhold til de miljø og energikravene vi vet vil komme, eksempelvis som bruk av kjølemedier. Derfor har vi satset på det effektive og miljøvennlige kjølemediet CO2 framfor de tradisjonelle drivhusgassene som skal fases ut og forbys i årene som kommer.

I tillegg har produktet tekniske fordeler i og med det har best ytelse når det skal produseres vann med høy temperatur, og at varmepumpen er optimalisert for dette .

– I dag er den store energiposten i boliger varmtvann, deretter følger oppvarming. Vi er ikke i tvil om at dette er framtidens løsning. Ved at det er et

modulbasert system, er det lett å installere og transportere, som er viktig for installatøren.

Foreløpig er sentralen for stor til å egne seg for de  minste boenhetene, men Skogstad sier det er et tema de jobber med som en naturig del av produktutviklingen.

Livsløpet
At miljøaspektet ikke vil bli mindre med tiden, men at det tvert imot begynner å haste med å redusere klimapåvirkningene, mener han taler til Flexits fordel.

–  Nå er det alvor, og også byggenæringen må ta sin del av miljøtrykket som vil tvinge fram teknologi og løsninger. Digitalisering er en drivende faktor i markedet, og våre systemer gjør at man enkelt kan overvåke inneklimaet ved hjelp av mobiltelefon og apper.

– Å sikre at bygget er ”friskt” har selvsagt et helseaspekt for brukeren, men det er også interessant informasjon i forbindelse med eierskifte, forsikring etc. Etter hvert vil dette trolig også bli et krav, og våre produkter er tilrettelagt for dette med fullblods appstyring.

Flexit jobber med bedre inneklima, med alt det innebærer av produkter, tjenester funksjoner og trygghet. I tillegg vil det bli stadig større fokus på produktets livsløp og klimaavtrykk, og selskapet bygger derfor ut hele sitt forretningssystem for å imøtekomme denne forventningen. Blant annet gjør vi en stor investering innen forretningsystemet og CRM-systemet, forteller han.

CRM (Customer Relationship Management – på norsk kunderelasjonsstyring) går ut på å styrke relasjonen til kunder og kundeemner. Formålet er å kunne forbedre dialog med kunden og forenkel kundens hverdag ved at vårt system støtter kundens aktivitet bedre og dermed øke kundenes tilfredshet, lojalitet og engasjement.

Nordic-serien
Selv om EcoNordic får mye oppmerksomhet for tiden, påpeker han at det er Nordic-serien av ventilasjonsaggregater de selger mest av, og som det også satses stort på.  Nylig lanserte de en ny serie modeller.

Saken fortsetter under bildet:

Hans Einar Sætra, salgssjef Bygg, Espen Karlsen, salssjef VVS og Knut Skogstad, administrerende direktør, viser frem Nordic S3 og Nordic S4.

– Vi ønsker å være nyskapende innen inneklima i boliger og tar det ansvaret ved å drive utviklingen. Nordic-serien består av tre aggregater, og det er flere på gang med en rekke forbedringer innen styring, virkningsgrad, støynivå osv.

Felles for alle produktene, er at de er beregnet for det nordiske klimaet, og testet deretter. Han røper at de merker stadig større nysgjerrighet fra andre land, og at dette vil bli en del av strategiarbeidet framover.

– Det er klart veldig spennende at produktene kan passe i mange markeder, men vi vil aldri la det føre til kompromiss med ytelsen i kaldt klima. Det er Norden som er primærmarkedet, og det er det som er målet for vår produktutvikling.

Merkevare som forplikter
Han understreker at merkevaren Flexit forplikter både selskapet og de ansatte ved at det skal stå for noe viktig og være en bærekraftig aktør som er betydningsfull.

– Derfor er vi opptatt av hvordan våre ansatte er ut mot våre kunder og etterlever våre kjerneverdier i praksis.  Vi skal være pålitelig, nyskapende, handlekraftig og omtenksomme i alt vi foretar oss.

– Selv om vi er en stor organisasjon, baserer vi oss på at de ansatte er handlekraftig, de må kunne ta raske beslutninger på vegne av laget – ikke vente til de får en ordre. Dette handler om tillit, og er en innarbeidet kultur i selskapet.

Og uansett hvilken funksjon den enkelte har, er han eller hun en viktig del av sluttproduktet; å gi mennesker et godt inneklima.

– Det skal vi fortsette med også i de neste 45 årene, understreker han.